Posts by Mea1

  FAQ:


  Hør dette, Romas helter: dagen for serversammenslåing nærmer seg!


  Ved å slå sammen provinser vil vi bringe stabilitet til Romerriket og gi dem et nytt liv. Her er alt du trenger å vite.


  Vi vil slå sammen eksisterende fellesskap til nylig lanserte servere som følger:

  - Destinasjonsserverne for sammenslåinger vil være nyåpnede engelske servere.

  - Det vil være servere for 1x, 2x, 4x og 5x spillhastigheter.

  - Spillere vil kunne velge sine egne visnings- og kommunikasjonsspråk på de nye serverne.

  - Sammenslåinger vil bli gruppert basert på fellesskap og hastighetsinnstillinger og gjøres i grupper, i stedet for alle på en gang.  Navnekonflikt

  - Karakter Navn:

  Dersom ett navn opptrer mer enn en gang, vil den korresponderende karakter bli gitt en kode (f.eks. Caesar blir Caesar#en20). På din første login får du velge et nytt navn uten kostnader.

  Hvis du ikke har en navnekonflikt, men ønsker å ha et nytt navn, vil du også få mulighet til å gi deg nytt navn én gang gratis.


  - Klannavn:

  De samme reglene gjelder som ved karakter navn. Klaner vil imidlertid ikke bli tvunget til å endre navn etter serversammenslåingen.


  Arena og Circus Turma

  - Arena- og Circus Turma-pottene vil bli nullstilt.

  Nedkjøling og angrepsbeskyttelse i arena blir også nullstilt.


  Rapporter og Statistikk

  Følgende innhold vil forbli på målserver, men vil ikke bli ført over fra kilden:

  - Kamprapporter

  - Statistikk for første-tap av en boss

  - 7-dagers toppliste

  - Rekrutteringsmeldinger


  Centurion

  - Centurion-periodene vil bli forlenget med varigheten av serversammenslåingen.


  Marked, Handelsmann og Auksjonshus

  - Innlagte tilbud vil fortsatt være tilgjengelig etter merge.

  - Hvis varigheten av et tilbud utløper under sammenslåingen, vil varene bli returnert som en pakke.

  Bud på tilbud vil bli tilbakeført.

  - Varer som selges til Handelsmannen kan kun kjøpes tilbake etter sammenslåingen hvis selgeren ikke har blitt tilbakestilt i sammenslåingsperioden. Dersom Handelsmannen har blitt nullstilt, vil ingen tilbakekjøp være mulig.

  FAQ:


  Hör upp, Roms hjältar: dagen för sammanslagningen närmar sig!


  Genom att slå samman provinser kommer vi att skapa stabilitet till det romerska riket och ge dem ett nytt liv. Här hittar du allt du behöver veta.


  Vi kommer att slå samman befintliga communities till nylanserade servrar enligt följande:

  - Destinationsservrarna för sammanslagningar kommer att vara nyöppnade engelska servrar.

  - Det kommer att finnas servrar för 1x, 2x, 4x och 5x spelhastigheter.

  - Spelare kommer att kunna välja sina egna visnings och kommunikationsspråk på de nya servrarna.

  - Sammanslagningar kommer att grupperas baserat på gemenskaps och hastighetsinställningar och göras i omgångar, istället för alla på en gång.  Namn Konflikter

  - Karaktärs Namn:

  Om ett namn förekommer mer än en gång kommer motsvarande karaktärsnamn att få en kod (t.ex. Caesar blir Caesar#en20). Vi den första inloggningen så kommer du kunna välja ett nytt namn utan någon kostnad.

  Om du inte har en namnkonflikt men skulle vilja ha ett nytt namn har du även möjlighet att byta namn på dig själv en gång gratis.


  - Guildnamn:

  Samma regler gäller här som med karaktärsnamnen. Guilder kommer dock inte att tvingas ändra sina namn efter serversammanslagningen.


  Arena och Cirkus Turma

  - Arena potten och Cirkus Turma potten kommer bli återställd.

  - Arenanedkylning och attackskydd kommer också att återställas.


  Rapporter and Statistik

  - Följande funktioner kommer fortfarande att vara tillgängliga på målservern, men kommer inte att migreras från den ursprungliga servern:

  - Stridsrapporter

  - Statistik för första gångens vinst över en fiendeboss

  - 7 dagars-topplista

  - Rekryteringsmeddelanden


  Centurion

  - Centurion perioder kommer förlängas under tiden för serversammanslagningen.


  Marknad, Köpman och Auktionshus

  - Lagda bud kommer fortarande vara kvar efter sammanslagningen.

  - Om längden för ett erbjudande löper ut under sammanslagningen, kommer varorna att returneras som ett paket.

  - Bud på erbjudanden kommer betalas tillbaka.

  - Föremål som sålts till Köpmannen kan endast köpas tillbaka efter sammanslagningen om Köpmannen inte har återställts under sammanslagningsperioden. Om Köpmannen har återställts, kommer inga återköp

  Ave Gladiators,  on 21.06.2022, starting at... CEST, maintenance will be carried out to update the game to version v4.3.0 in preparation for the server merge. During the maintenance the servers may be offline for a few minutes. You can read the full changelog for version 4.3.0 here: Changelogs (game updates)  The merges will run according to the schedule which will be added in this thread. Please note that servers will be merged in groups, not all at once, so keep an eye on this topic in the coming days and weeks to learn when and where exactly your server is going to be merged.  The FAQ posted below contains everything that you need to know about the merge and what it will mean for you.
  Kind regards


  Your Gladiatus Team

  Ave Gladiators,  on 21.06.2022, starting at... CEST, maintenance will be carried out to update the game to version v4.3.0 in preparation for the server merge. During the maintenance the servers may be offline for a few minutes. You can read the full changelog for version 4.3.0 here: Changelogs (game updates)  The merges will run according to the schedule which will be added in this thread. Please note that servers will be merged in groups, not all at once, so keep an eye on this topic in the coming days and weeks to learn when and where exactly your server is going to be merged.  The FAQ posted below contains everything that you need to know about the merge and what it will mean for you.
  Kind regards


  Your Gladiatus Team

  Happy_Hour_Image_for_Social_Media_s.jpg


  Det blir imorgen, 09.09.2021 igjen Happy Day i Gladiatus!


  20% ekstra rubiner ved kjøp hele dagen!


  //Ditt Gladiatus Team

  Happy_Hour_Image_for_Social_Media_s.jpg


  Det blir imorgen, 09.09.2021 igjen Happy Day i Gladiatus!


  20% ekstra rubiner ved kjøp hele dagen!


  //Ditt Gladiatus Team

  "The revenge of the dead"

  er eventet i Gladiatus verden der ditt lag vil bestemme seier eller nederlag.  Lemur1.jpg


  Ta til våpnene ærede krigere av Roma!

  Opprørte sjeler inntar Romas gater

  Ingen er trygge. Forsvar din by med ild og stål.

  Gjør det for folket ditt, gjør det for Roma!


  Event info:

  Hvordan virker eventet?

  Så snart eventet har startet vil det komme ett nytt ekspedisjonsområde i menyen din. Når du trykker på det ser du den første bølgen av krigere som skal beseires.

  I kontrast til vanlige ekspedisjoner vil fiendene i eventet ha en teller, som viser deg hvor ofte fiended ble slått av alle gladiatorene på serveren. Dette betyr at jo mer aktive du og dine allierte er, jo raskere vil dere seire. Så snart alle fiendene i den første bølgen er slått (=telleren når f.eks. 1000/1000) vil neste bølge være tilgjengelige for å angripe.

  Til slutt er det lederen til fiendene å slå, en eneste boss, men med et enormt antall helsepoeng som alle gladiatorer må bryte ned, kamp for kamp. Fra starten av eventet har du 7 dager til å slå alle fiender, inkludert bossen. Dersom du ikke klarer det innen den tidsrammen er kampen/eventet tapt.


  Hvem kan delta?

  Alle spillere med nivå 7 eller høyere.


  Hvilke belønninger er tilgjengelige?

  For hver kamp du vinner i begivenheten så vil du få en midertidlig økning av ferdigheter.

  Selvfølgelig vil også din totalpresentasjon i begivenheten også belønnes, men kun hvis begivenheten endte i seier!¨


  Hvis du klikker på "Toppscore" i event oversikten så kan du se hvilken belønning som venter deg på slutten av begivenheten og hvor bra du gjorde det sammenlignet med de andre gladiatorerne.

  Toppscore listen er sortert etter poeng, hvis du vinner en kamp så får du 1 poeng, hvis du taper så får du 0 poeng.  Ditt Gladiatus Team

  35334963904_edb0613040.jpg

  Generic_microEvent_Social_Media_image_s.jpg


  Ave Gladiatorer!


  Gudene ser igjen på oss med nåde. De har velsignet oss med følgende mikroevent:


  0:00:00 07.09.2021 - 23:59:59 08.09.2021

  +10% chance of finding an item & -20% ruby costs for auction house


  0:00:00 18.09.2021 - 23:59:59 18.09.2021

  -20% training costs


  0:00:00 21.09.2021 - 23:59:59 21.09.2021

  +10% forge resource/forge recipe drop chance


  0:00:00 23.09.2021 - 23:59:59 24.09.2021

  50%: more expedition points & faster regeneration of expedition points / +10% chance of finding ruby on expedition / -50% cooldown for quests


  0:00:00 29.09.2021 - 23:59:59 30.09.2021

  no durability loss, 40% more gold on expedition

  Generic_microEvent_Social_Media_image_s.jpg


  Ave Gladiatorer!


  Gudene ser igjen på oss med nåde. De har velsignet oss med følgende mikroevent:


  0:00:00 07.09.2021 - 23:59:59 08.09.2021

  +10% chance of finding an item & -20% ruby costs for auction house


  0:00:00 18.09.2021 - 23:59:59 18.09.2021

  -20% training costs


  0:00:00 21.09.2021 - 23:59:59 21.09.2021

  +10% forge resource/forge recipe drop chance


  0:00:00 23.09.2021 - 23:59:59 24.09.2021

  50%: more expedition points & faster regeneration of expedition points / +10% chance of finding ruby on expedition / -50% cooldown for quests


  0:00:00 29.09.2021 - 23:59:59 30.09.2021

  no durability loss, 40% more gold on expedition

  Generic_microEvent_Social_Media_image_s.jpg


  Ave Gladiatorer!


  Gudene ser igjen på oss med nåde. De har velsignet oss med følgende mikroevent:


  0:00:00 04.08.2021 - 23:59:59 05.08.2021


  • +20% forge helper drop chance

  0:00:00 07.08.2021 - 23:59:59 07.08.2021


  • no durability loss,
  • 40% more gold on exp
  0:00:00 09.08.2021 - 23:59:59 09.08.2021


  • +25% Forging Success
  • -10% forge time

  //Ditt Gladiatus Team

  Ruby_Blessing_Socialmedia_s.jpg  Mandag den 05.04.2021 fra kl 00:00 til kl 23:59 så vil det regne rubiner over Gladiatus.


  Viktig informasjon:


  For hvert kjøp så er du garantert minimum 10% ekstra rubiner.


  Under rubin velsignelse begivenheten så kan du kaste en terning etter hvert kjøp av premium valuta.

  I tillegg til de kjøpte rubinene så har du mulighet til å få 10% til 60% mer rubiner!

  Et terningkast opphører 48 timer etter kjøpet. Så det er best å kaste terningen med en gang!

  Lykke til!


  //Ditt Gladiatus Team

  Ruby_Blessing_Socialmedia_s.jpg  Mandag den 05.04.2021 fra kl 00:00 til kl 23:59 så vil det regne rubiner over Gladiatus.


  Viktig informasjon:


  For hvert kjøp så er du garantert minimum 10% ekstra rubiner.


  Under rubin velsignelse begivenheten så kan du kaste en terning etter hvert kjøp av premium valuta.

  I tillegg til de kjøpte rubinene så har du mulighet til å få 10% til 60% mer rubiner!

  Et terningkast opphører 48 timer etter kjøpet. Så det er best å kaste terningen med en gang!

  Lykke til!


  //Ditt Gladiatus Team

  Generic_microEvent_Social_Media_image_s.jpg


  Ave Gladiatorer!


  Gudene ser igjen på oss med nåde. De har velsignet oss med følgende mikroevent i April:  02.04.2021 - 03.04.2021


  Event


  -20% Gold for alchemist, armor smith, goods dealer, weapon smith / +150% arena xp
  04.04.2021


  Event


  -20% training cost / +20% Item drop chance / 50% exp. points limit / 50% faster regen of exp. points  08.04.2021 - 10.04.2021


  Event


  -25% regeneration time dungeon pts. / +25% dungeon pts.
  11.04.2021 -12.04.2021


  Event


  50%: more exp. points & faster regen of exp. points / +10% chance of finding ruby on exp /-50% cooldown for quests
  13.04.2021 - 14.04.2021


  Event


  +25% forging success, -10% forge duration
  17.04.2021 - 18.04.2021


  Event


  50% exp. points limit / 40% more gold on expedition / 50% faster regen of exp points
  24.04.2021 - 25.04.2021


  Event


  -50% Forging time (and smelting)
  27.04.2021 - 28.04.2021


  Event


  +20% Item drop chance/ 50% exp. points limit / 50% faster regen of exp. points  30.04.2021 - 01.05.2021


  Event


  50%: more exp. points & faster regen of exp. points / +10% chance of finding ruby on exp / -50% cooldown for quests


  //Ditt Gladiatus Team

  Ave Gladiatorer!


  Det er igjen på tide å hente frem kostymene!


  Fra 05.04.2021 - 11.04.2021 kan du igjen bruke dine kostymer!


  announcement_gladiatus_de_d48185d84c403b0ec801bbe333956c44.png

  Påskemoro!


  Ave Gladiatorer!


  I perioden 22.03 - 04.04 vil vi ha to påskeeventer gående. Det ene er en påskeegg-jakt, med dropp av ulike egg med forskjellige effekter, samt en runde med villfarm!  Villfarm begivenhet

  easter1.jpg


  Ærede Gladiatorer!


  Våren er på vei, og de unge sinn går litt gal igjen. Vi vet alle hva de pønsker på, gjør vi ikke? Forbered deg til å møte Bertha og Babe igjen. De vet ikke hva nåde betyr, og de har smakt frihet tidligere!


  For alle som ikke var til stede da den forrige "Villfarm" begivenheten foregikk:


  En begivenhets periode vil bli tilgjengelig, og da vil systemet vil fungere litt annerledes enn hva du er vant til.  • Spesielle begivenhetspoeng (16 per dag) for å angripe begivenhetsmotstandere
  • Nedkjølingstiden kan ikke bli kansellert (5 minutter)
  • Angrep på begivenhetsmotstandere påvirker ikke ekspedisjonspoeng eller fangehullpoeng
  • Motstanderne gir mer gull og erfaringspoeng
  • Når alle begivenhetspoeng har blitt brukt (16 per dag), så kan du kjøpe nye oppdrag med rubiner.

  I begivenhets perioden så kan du finne et kostyme.


  Viktig: Første angrep etter midnatt kan du få en kostymedel. Alle kan få én kostymedel ved angrep på villfarmen EN gang per dag! Du trenger ikke å vinne en gang, bare angrip dem med alt du har.

  For å få alle kostymedelene må du angripe en motstander på villfarmen hver dag.


  Kostyme stats:


  • +20% mer gull i fangehull
  • +5% mulighet for å finne en ting
  • +30% gull på ekspedisjoner
  • -20% treningskostnader


  • Du kan finne gylne kaniner på dine begivenhets ekspedisjoner, som vil gi deg en liten buffer (samme som med event kostyme)

  Ha en fantastisk tid!


  Mvh Ditt Gladiatus Team

  Påskemoro!


  Ave Gladiatorer!


  I perioden 22.03 - 04.04 vil vi ha to påskeeventer gående. Det ene er en påskeegg-jakt, med dropp av ulike egg med forskjellige effekter, samt en runde med villfarm!  Villfarm begivenhet

  easter1.jpg


  Ærede Gladiatorer!


  Våren er på vei, og de unge sinn går litt gal igjen. Vi vet alle hva de pønsker på, gjør vi ikke? Forbered deg til å møte Bertha og Babe igjen. De vet ikke hva nåde betyr, og de har smakt frihet tidligere!


  For alle som ikke var til stede da den forrige "Villfarm" begivenheten foregikk:


  En begivenhets periode vil bli tilgjengelig, og da vil systemet vil fungere litt annerledes enn hva du er vant til.  • Spesielle begivenhetspoeng (16 per dag) for å angripe begivenhetsmotstandere
  • Nedkjølingstiden kan ikke bli kansellert (5 minutter)
  • Angrep på begivenhetsmotstandere påvirker ikke ekspedisjonspoeng eller fangehullpoeng
  • Motstanderne gir mer gull og erfaringspoeng
  • Når alle begivenhetspoeng har blitt brukt (16 per dag), så kan du kjøpe nye oppdrag med rubiner.

  I begivenhets perioden så kan du finne et kostyme.


  Viktig: Første angrep etter midnatt kan du få en kostymedel. Alle kan få én kostymedel ved angrep på villfarmen EN gang per dag! Du trenger ikke å vinne en gang, bare angrip dem med alt du har.

  For å få alle kostymedelene må du angripe en motstander på villfarmen hver dag.


  Kostyme stats:


  • +20% mer gull i fangehull
  • +5% mulighet for å finne en ting
  • +30% gull på ekspedisjoner
  • -20% treningskostnader


  • Du kan finne gylne kaniner på dine begivenhets ekspedisjoner, som vil gi deg en liten buffer (samme som med event kostyme)

  Ha en fantastisk tid!


  Mvh Ditt Gladiatus Team

  Generic_microEvent_Social_Media_image_s.jpg


  Ave Gladiatorer!


  Gudene ser igjen på oss med nåde. De har velsignet oss med følgende mikroevent i Mars:

  05.03.2021 - 06.03.2021

  Event

  no durability loss & +40% gold loot on expedition  08.03.2021 - 08.03.2021

  Event

  -20% training costs  10.03.2021 - 11.03.2021

  Event

  10% chance for resource / scroll drop  13.03.2021 - 13.03.2021

  Event

  +20% forge helper drop chance  15.03.2021 - 16.03.2021

  Event

  -20% Gold for alchemist, armour smith, goods dealer, weapon smith & +150% arena xp  18.03.2021 - 18.03.2021

  Event

  +10% Forge resources / scroll drop chance  25.03.2021 - 26.03.2021

  Event

  -20% Gold for alchemist, armour smith, goods dealer, weapon smith & +150% arena xp  29.03.2021 - 30.03.2021

  Event

  No durability loss (Arena, Circus, Dungeon, Expedition) & +40% gold loot on expedition  //Ditt Gladiatus Team