Posts by Ares

  GL_HappyHour_Banner_30.jpg  Ave Gladiators!


  On 31.01.2023 (0:00 - 23.59 server time) we will have a Happy Day Event- during this day you will receive 30% more rubies rubin28x28.png on all ruby purchases!


  So don't miss the chance to get some extra rubies, spend it on pacts, centurio, items, whatever you desire!  Kind regards,

  your Gladiatus Team

  GL_HappyHour_Banner_30.jpg  Ave Gladiators!


  On 31.01.2023 (0:00 - 23.59 server time) we will have a Happy Day Event- during this day you will receive 30% more rubies rubin28x28.png on all ruby purchases!


  So don't miss the chance to get some extra rubies, spend it on pacts, centurio, items, whatever you desire!  Kind regards,

  your Gladiatus Team

  microevent.PNG


  Ave Gladiators!


  The gods look favourably upon us!

  The Roman people`s prayers have been answered and we have won the favour of the gods. By way of recognition, all players will be blessed with the following bonuses:  0:00:00 01.02.2023 - 23:59:59 03.02.2023

  • -20% training costs

  0:00:00 06.02.2023 - 23:59:59 07.02.2023

  • +25% forge success
  • -10% forge duration

  0:00:00 12.02.2023 - 23:59:59 14.02.2023

  • 10% chance for forge resources / scroll drop

  0:00:00 20.02.2023 - 23:59:59 22.02.2023

  • 50% more expedition points // 50% faster regen of expedition points // +10% chance of finding ruby on expedition
  • -50% cooldown for quests // 10% forge resources/scroll drop chance

  0:00:00 25.02.2023 - 23:59:59 26.02.2023

  • +40% gold loot on expedition // no durability loss

  Have fun playing!

  Your Gladiatus Team.

  microevent.PNG


  Ave Gladiators!


  The gods look favourably upon us!

  The Roman people`s prayers have been answered and we have won the favour of the gods. By way of recognition, all players will be blessed with the following bonuses:  0:00:00 01.02.2023 - 23:59:59 03.02.2023

  • -20% training costs

  0:00:00 06.02.2023 - 23:59:59 07.02.2023

  • +25% forge success
  • -10% forge duration

  0:00:00 12.02.2023 - 23:59:59 14.02.2023

  • 10% chance for forge resources / scroll drop

  0:00:00 20.02.2023 - 23:59:59 22.02.2023

  • 50% more expedition points // 50% faster regen of expedition points // +10% chance of finding ruby on expedition
  • -50% cooldown for quests // 10% forge resources/scroll drop chance

  0:00:00 25.02.2023 - 23:59:59 26.02.2023

  • +40% gold loot on expedition // no durability loss

  Have fun playing!

  Your Gladiatus Team.

  microevent.PNG  Avé Gladiatoren!


  De goden zijn ons gunstig gezind!


  De gebeden van het Romeinse volk zijn aanhoort en we hebben de gunst van de goden gewonnen.


  Bij wijze van erkenning zullen alle spelers gezegend worden met de volgende bonussen:

  25/01/23 - 26/01/23


  • +10% kans op het vinden van een item
  • -20% juweelkosten in het veilinghuis  28/01/23 - 29/01/23


  • Geen verlies van duurzaamheid
  • +40% goud bij expedities
  Jullie Gladiatus NL Team

  microevent.PNG


  Ave Gladiators!


  The gods look favourably upon us!


  The Roman people`s prayers have been answered and we have won the favour of the gods.


  By way of recognition, all players will be blessed with the following bonuses:  25.01.23. - 26.01.23

  • +10% item drop chance
  • -20% ruby costs for auction house


  28.01.23 - 29.01.23


  • No durability loss
  • +40% gold loot on expedition

  microevent.PNG


  Ave Gladiators!


  The gods look favourably upon us!


  The Roman people`s prayers have been answered and we have won the favour of the gods.


  By way of recognition, all players will be blessed with the following bonuses:  25.01.23. - 26.01.23

  • +10% item drop chance
  • -20% ruby costs for auction house


  28.01.23 - 29.01.23


  • No durability loss
  • +40% gold loot on expedition

  De keizer heeft ons de volgende boodschap toegezonden:  "Ave Gladiator!
  Een hulpkreet klonk vanuit de noordgrens van het rijk.


  Grijp je wapens, het Romeinse rijk is in gevaar!


  Trotseer jij nieuwe uitdagingen en vecht je aan de zijde van je kameraden voor jouw rijk?
  Versla de vijandelijke leiders en hun legers met je bondgenoten van over de hele provincie.


  Verwacht boeiende gevechten en diverse beloningen voor winst en verlies.
  Onthoud: de tijd tikt door en veel tijd om je tegenstanders terug te dringen,


  en te voorkomen dat ze de Muur van Hadrianus slopen is er niet!"
  De slag bij de Muur van Hadrianus is een event

  binnen de wereld van Gladiatus, waarin jullie samenwerking bepaalt over winst of verlies.


  picts.jpg


  Een machtig Pictenleger valt het Romeinse rijk binnen vanuit het noorden,

  enkel de Muur van Hadrianus houdt hen nog tegen.

  Jouw kracht en wil om te winnen is nodig om te voorkomen dat de muur valt!


  Hoe werkt het event?

  Zodra het event van start gaat verschijnt er een nieuw expeditiegebied in je menu: de Muur van Hadrianus.


  Klik je hierop, dan verschijnt de eerste golf van vijanden die je dient te verslaan. In tegenstelling tot bij normale expedities hebben de vijanden bij de Muur van Hadrianus een teller. Deze toont je hoe vaak een vijand verslagen is door alle gladiatoren op de provincie (server). Dit betekent dat hoe actiever jij en je bondgenoten zijn, des te eerder je de overwinning behaalt.


  Zodra alle vijanden van de eerste golf verslagen zijn (dus de teller bereikt bijv. 1000/1000), komt de volgende golf om aan te vallen beschikbaar. Aan het einde moet de leider van de invasie verslagen worden. Eén enkele baas, maar met een enorme hoeveelheid levenspunten welke alle gladiatoren naar beneden moeten slaan. Gevecht voor gevecht!


  Vanaf de start van het event heb je zeven dagen om alle vijanden, inclusief de baas, te verslaan. Als je hierin faalt binnen die tijd, dan is de strijd/het event verloren.


  Welke beloningen kun je krijgen?

  Voor elke gewonnen gevecht ontvang je een tijdelijke "boost" voor je stats. Natuurlijk zal ook je algemene prestatie tijdens het event beloont worden, maar enkel als het event succesvol afgerond is!


  Wanneer je klikt op de tab "Ranglijst" in het Muur van Hadrianus-gebied, kun je zien welke beloningen je te wachten staan op het einde van het event en hoe je het ervan afgebracht hebt vergeleken met andere gladiatoren.


  Gegroet,


  Jullie Gladiatus NL Team.

  The following message was brought to us today:


  "Ave Gladiator!  A cry for help sounds from the northern border of the empire. Grab your weapons, the Roman empire is in trouble.

  Will you face the new challenges and fight side by side with your friends and comrades for your empire's victory?


  Defeat opposing leaders and their armies with your allies across the whole province. Expect gripping combat and various rewards for victory and defeat.

  But remember: the clock is ticking and there isn't much time to force back your opponents and stop them from tearing down Hadrian's Wall!“


  ***


  The battle at the Hadrian’s Wall is an event in the world of Gladiatus,

  in which your team play will decide over victory or defeat.


  Hadrians_Wall.jpg


  A mighty army of the Picts is invading the Roman Empire from the North,

  only held back by the Hadrian’s Wall.


  Your strength and will to win is needed to keep the Wall from breaking down!


  How does the event work?


  As soon as the event has started a new expedition area will appear in your menu, the Hadrian’s Wall.

  Clicking on it shows you the first wave of opponents to beat.

  In contrast to normal expeditions the enemies at the Hadrian’s Wall have a counter, which shows you how often the enemy was beaten by all gladiators on the server.

  This means that the more active you and your allies are, the quicker you will gain the victory.

  As soon as all enemies of the first wave are beaten (= the counter reaches e.g. 1000/1000), the next wave is available to attack.

  At the end there is the leader of the invasion to beat, one single boss, but with an enormous amount of health points which all gladiators have to beat down fight by fight!

  From the start of the event you have 7 days to beat all enemies including the boss. If you don’t succeed in that time frame, the battle / event was lost.  Which rewards can you get?


  For every fight won in the event you receive a temporary buff for your stats. Of course your overall performance in the event will also be rewarded, but only if the event is finished successfully!


  If you click on the tab “Highscore” in the Hadrian’s Wall area, you can see which rewards await you at the end of the event and how you did compared to other gladiators. The highscore is sorted by points, if you win a fight you receive 1 point, if you lose you receive no points.


  All the best,

  Your Gladiatus Team

  The following message was brought to us today:


  "Ave Gladiator!  A cry for help sounds from the northern border of the empire. Grab your weapons, the Roman empire is in trouble.

  Will you face the new challenges and fight side by side with your friends and comrades for your empire's victory?


  Defeat opposing leaders and their armies with your allies across the whole province. Expect gripping combat and various rewards for victory and defeat.

  But remember: the clock is ticking and there isn't much time to force back your opponents and stop them from tearing down Hadrian's Wall!“


  ***


  The battle at the Hadrian’s Wall is an event in the world of Gladiatus,

  in which your team play will decide over victory or defeat.


  Hadrians_Wall.jpg


  A mighty army of the Picts is invading the Roman Empire from the North,

  only held back by the Hadrian’s Wall.


  Your strength and will to win is needed to keep the Wall from breaking down!


  How does the event work?


  As soon as the event has started a new expedition area will appear in your menu, the Hadrian’s Wall.

  Clicking on it shows you the first wave of opponents to beat.

  In contrast to normal expeditions the enemies at the Hadrian’s Wall have a counter, which shows you how often the enemy was beaten by all gladiators on the server.

  This means that the more active you and your allies are, the quicker you will gain the victory.

  As soon as all enemies of the first wave are beaten (= the counter reaches e.g. 1000/1000), the next wave is available to attack.

  At the end there is the leader of the invasion to beat, one single boss, but with an enormous amount of health points which all gladiators have to beat down fight by fight!

  From the start of the event you have 7 days to beat all enemies including the boss. If you don’t succeed in that time frame, the battle / event was lost.  Which rewards can you get?


  For every fight won in the event you receive a temporary buff for your stats. Of course your overall performance in the event will also be rewarded, but only if the event is finished successfully!


  If you click on the tab “Highscore” in the Hadrian’s Wall area, you can see which rewards await you at the end of the event and how you did compared to other gladiators. The highscore is sorted by points, if you win a fight you receive 1 point, if you lose you receive no points.


  All the best,

  Your Gladiatus Team

  GL_HappyHour_Banner_20.jpg


  Ave Gladiatoren!


  Er is weer een Happy Day!


  13/01/23 van 00:00 uur tot 23:59 uur (servertijd) ontvangen jullie maarliefst 20% meer juwelen bij jullie aankoop!


  Jullie Gladiatus NL Team


  GL_HappyHour_Newsgrafik_20.jpg

  GL_HappyHour_Banner_40.jpg  Ave Gladiatoren!


  Er is weer een Happy Day!


  27 december 2022 van 00:00 uur tot 23:59 uur (servertijd) ontvangen jullie maarliefst 40% meer juwelen bij jullie aankoop!


  Jullie Gladiatus NL Team


  GL_HappyHour_Newsgrafik_40.jpg

  GL_HappyHour_Banner_40.jpg  Ave Gladiators!


  On 27.12.2022 (0:00 - 23.59 server time) we will have a Happy Day Event- during this day you will receive 40% more rubies rubin28x28.png on all ruby purchases!


  So don't miss the chance to get some extra rubies, spend it on pacts, centurio, items, whatever you desire!  Kind regards,

  your Gladiatus Team

  costumeevent_banner.png  De inwoners van Rome zijn in een feeststemming - van 31/12/22, 00:00 uur tot 07/01/23, 23:59 uur (servertijd) is er weer een kostuumfestival!


  Zelfs de gladiatoren zijn gekleed in hun beste outfits. Tijdens de event-periode kun je jouw eventkostuums dragen en meteen fantastische bonussen ontvangen!
  announcement_gladiatus_de_d48185d84c403b0ec801bbe333956c44.png

  GL_HappyHour_Banner_20.jpg  Ave Gladiators!


  On 16.12.2022 (0:00 - 23.59 server time) we will have a Happy Day Event- during this day you will receive 20% more rubies rubin28x28.png on all ruby purchases!


  So don't miss the chance to get some extra rubies, spend it on pacts, centurio, items, whatever you desire!  Kind regards,

  your Gladiatus Team

  Ave Gladiators!


  It's December and in honour of Saturn, ruler of the Golden Age, the Emperor is allowing

  the Dice Game for 2 weeks (17.12. - 30.12.2022). Let's play and celebrate together.


  Unfortunately the season isn't all sunshine and roses.


  The cold temperatures bring dangerous creatures to the Icy Tundra - defeat them daily (17.12. - 30.12.2022) and receive a fantastic event costume set as a thank you!


  *****


  Icy Tundra: 17.12. - 30.12.


  It's cold. The snow is swallowing up every sound. The brave gladiators have icy breath.

  The Ice Tundra isn't a place for weaklings - it's filled with creatures on the prowl, whose only fear is that they might starve.

  Are you strong enough for this icy hell? Then start your journey now and

  help travellers and merchants through the Roman Empire's most hostile

  environment.

  Fight against the monsters of the Icy Tundra and loot more gold.


  Icy_Tundra.jpg


  Additionally, you can win a costume with some nice buffs which will get active during the costume festival:

  • Halved cool down for dungeons and expeditions
  • Double regeneration of expedition points
  • Double regeneration of dungeon points
  • 200% more winner's bonus in all arenas

  winter_costume_f.png winter_costume_m.png  Dice game: 17.12. - 30.12.


  Every day you have 6 free dice available to you. These have a cooldown time of 10 minutes and can be thrown to receive fantastic prizes. However, it's not over after the 6 tosses - for a few Rubies you can get more dice and have an even higher chance of gaining premium items. For every throw you get Gold, honour and experience.

  There are Ruby images on some of the die's sides. If, after throwing, the front side of a dice displays a Ruby, you could additionally receive one of the following items:

  • 4x Fortuna`s Die of Destiny
  • 7x Holy Hourglass
  • 8x Work Clothing
  • 2x Chest of Divine Fate
  • 1x Blessing Symbol
  • 1x Seal Coins
  • 1x Commendation
  • 1x Secret Formula
  • 3x 100% Healing Potion
  • 3x Mobilization
  • 3x Gate Keys
  • 2x Magic Bag
  • 1x A throw with a higher dice

  Snowballssnowball.pngsnowball.pngsnowball.png

  • Players that already have (part of) the costume will be able to drop snowballs.
  • Those snowballs can be dragged on one's avatar, and will give different kind of buffs.
  • Each player can only find snowballs with buffs he would normally get from his event costume (Saturn's Winter Garment).
  • If a player up to now only has 1 piece of it, he will only find snowballs with that buff, and will have to collect more pieces to drop all of them.
  • Snowballs can drop for all players
  • The snowballs can only be used if the player has at least two parts of the costume
  • All snowballs collected before receiving a costume part can be used as soon as the player receives his second costume part
  • When a player uses a snowball he will randomly get one of the 4 buffs of the Saturn's Winter Garment (of course only if he already collected all parts)
  • Snowballs only drop in the Tundra
  • Snowball buffs only stack in time -> the power of the buff won't increase

  Happy Holidays!

  from glaLogo_xmas.png

  €dit by Nightmare:
  To collect a full costume you must attack opponents in the event location each day during the event. As soon as you get your first costume part, you can use snowballs, which act as costume buffs, for parts you have already acquired. If you don't have a costume part yet (apart from the background), trying to use the snowballs will end with the text "Impossible".


  Clarification on the event points refresh times:

  Please note that the event starts/ends on server time. However, the free event points get replenished at 0:00 (midnight) German time (CET or CEST). This applies to all seasonal events: On the Nile bank, Ice Tundra, Wild Farm and Desert of Nightmare"

  Ave Gladiators!


  It's December and in honour of Saturn, ruler of the Golden Age, the Emperor is allowing

  the Dice Game for 2 weeks (17.12. - 30.12.2022). Let's play and celebrate together.


  Unfortunately the season isn't all sunshine and roses.


  The cold temperatures bring dangerous creatures to the Icy Tundra - defeat them daily (17.12. - 30.12.2022) and receive a fantastic event costume set as a thank you!


  *****


  Icy Tundra: 17.12. - 30.12.


  It's cold. The snow is swallowing up every sound. The brave gladiators have icy breath.

  The Ice Tundra isn't a place for weaklings - it's filled with creatures on the prowl, whose only fear is that they might starve.

  Are you strong enough for this icy hell? Then start your journey now and

  help travellers and merchants through the Roman Empire's most hostile

  environment.

  Fight against the monsters of the Icy Tundra and loot more gold.


  Icy_Tundra.jpg


  Additionally, you can win a costume with some nice buffs which will get active during the costume festival:

  • Halved cool down for dungeons and expeditions
  • Double regeneration of expedition points
  • Double regeneration of dungeon points
  • 200% more winner's bonus in all arenas

  winter_costume_f.png winter_costume_m.png  Dice game: 17.12. - 30.12.


  Every day you have 6 free dice available to you. These have a cooldown time of 10 minutes and can be thrown to receive fantastic prizes. However, it's not over after the 6 tosses - for a few Rubies you can get more dice and have an even higher chance of gaining premium items. For every throw you get Gold, honour and experience.

  There are Ruby images on some of the die's sides. If, after throwing, the front side of a dice displays a Ruby, you could additionally receive one of the following items:

  • 4x Fortuna`s Die of Destiny
  • 7x Holy Hourglass
  • 8x Work Clothing
  • 2x Chest of Divine Fate
  • 1x Blessing Symbol
  • 1x Seal Coins
  • 1x Commendation
  • 1x Secret Formula
  • 3x 100% Healing Potion
  • 3x Mobilization
  • 3x Gate Keys
  • 2x Magic Bag
  • 1x A throw with a higher dice

  Snowballssnowball.pngsnowball.pngsnowball.png

  • Players that already have (part of) the costume will be able to drop snowballs.
  • Those snowballs can be dragged on one's avatar, and will give different kind of buffs.
  • Each player can only find snowballs with buffs he would normally get from his event costume (Saturn's Winter Garment).
  • If a player up to now only has 1 piece of it, he will only find snowballs with that buff, and will have to collect more pieces to drop all of them.
  • Snowballs can drop for all players
  • The snowballs can only be used if the player has at least two parts of the costume
  • All snowballs collected before receiving a costume part can be used as soon as the player receives his second costume part
  • When a player uses a snowball he will randomly get one of the 4 buffs of the Saturn's Winter Garment (of course only if he already collected all parts)
  • Every snowball buff lasts 1 hour
  • Snowballs only drop in the Tundra
  • Snowball buffs only stack in time -> the power of the buff won't increase

  Happy Holidays!

  from glaLogo_xmas.png

  microevent.PNG


  Ave Gladiators!


  The gods look favourably upon us!


  The Roman people`s prayers have been answered and we have won the favour of the gods.


  By way of recognition, all players will be blessed with the following bonuses:  18.12. - 20.12.2022

  • +30% Item drop chance
  • +25% Forge Success
  • -10% Forge Duration
  • +10% resources drop chance
  • +10% recipe drop chance

  microevent.PNG


  Ave Gladiators!


  The gods look favourably upon us!


  The Roman people`s prayers have been answered and we have won the favour of the gods.


  By way of recognition, all players will be blessed with the following bonuses:  18.12. - 20.12.2022

  • +30% Item drop chance
  • +25% Forge Success
  • -10% Forge Duration
  • +10% resources drop chance
  • +10% scroll drop chance