Posts by yarin1234565555

    שלום למנהלים ,


    חשבתי בשביל שיהיה יותר עניין בתקיפות, שבאפשרות של לתקוף שחקנים אחרים בזירה / בסירקוס - השחקנים שאינם פעילים ( אלו שנמחקו מהטבלאות ניקוד) לא יופיעו באופציות תקיפה .