Posts by 25arp26

  announcement_gladiatus_bg_3e02ffd8c9a88d1a85303b6ad680c932.png  1. Акаунти във форума:

  • всеки потребител има право да използва един акаунт;
  • в случай на невъзможност за влизане във форума, потребителите нямат право да създават нов акаунт (при подобен случай се свържете със съпорта на форума чрез билетната система), това важи и за потребители, които са блокирани във форума;
  • споделянето на акаунти (един акаунт да бъде използван от няколко различни човека) не е позволено;
  • споделяне на IP адрес: ако двама или повече потребители използват общ IP адрес, те трябва да се свържат със съпорта на форума. В противен случай рискуват да бъдат изключени за постоянно от форума (да бъдат блокирани);
  • всякакви акаунти, които целят представяне за член на екипа (Gameforge или екипът на Gladiatus, като цяло) са забранени.


  2. Поведение във форума:

  Не е позволено да имате име, да публикувате съдържание или линкове, които могат да бъдат счетени за:

  • обиди;
  • нецензурни или клеветнически думи и техните съкращения;
  • нелегални материали;
  • порнографски материали;
  • расизъм;
  • религиозни материали;
  • лични нападки;
  • материали с комерсиална цел;
  • политически материали;
  • неразрешена реклама;
  • материали защитени с авторски права.

  Моля, имайте предвид, че форумът е място за комуникация, разговори, търсене на помощ, даване на обратна връзка и социализиране. Въпреки че в някои случаи може да сте ядосани, разочаровани и отчаяно да се нуждаете да изразите това си състояние, може да има други потребители, които искат да прекарат спокоен следобед извън играта. Моля, уважавайте тях и техните идеи.


  3. Публикуване във форума:

  Когато публикувате във форума, уверете се, че го правите в подходящата секция. Заглавието на Вашата тема трябва да препраща към нейната цел и съдържание.


  Преди да създадете нова тема или да отговорите в съществуваща, помнете:

  • не докладвайте злоупотреби или други потребители във форума. В случай, че докладване за бъг, уверете се че първо сте отворили билет за него в съпорт системата;
  • не пропускайте използването на филтъра на форума;
  • не отваряйте на ново затворена (или стара) тема;
  • не давайте лична информация за Вас или друг потребител;
  • не копирайте кореспонденция без разрешението на всички участници в нея;
  • избягвайте "избутването" на теми;
  • избягвайте коментари, които могат да бъдат счетени за: спам, заяждане, бойкотиране, теми тип "напускам играта", теми нарушаващи Общите условия на ползване, или като цяло нарушаващи атмосферата във форума;
  • коментари с измамнически характер, относно продажба на злато, чийтове, разпространяващи вируси или друг зловреден софтуер са забранени;
  • не се представяйте за служител на Gameforge или за членове на екипа на форума или играта;
  • коментарите относно закони или права са забранени във нашия форум (напр. основни права, конституция, свобода на религиите и пр.) - има други форуми (места) за тези теми;
  • избягвайте споделянето или публикуването на линкове, които не са свързани с Gladiatus;
  • не обсъждайте и не се оплаквайте във форума относно наказания получени в играта или форума - вместо това се свържете със съпорта;
  • моля, не включвайте имена на потребители, фирми и пр., като част от заглавията на Вашите теми;
  • последно, но не по значение, винаги се уверявайте, че Вашият коментар има отношение по зададената тема.


  4. Други разпоредби:


  Аватари: изображенията не трябва да са по-големи от 150x150 пиксела и 40 kB памет.


  Подписи: изображенията не трябва да са по-големи от 530x200 пиксела и 100 kB памет. Текстът в подписите не трябва да бъде повече от 5 реда, освен ако не изброява акаунтите на потребителя в различните сървъри.


  Изображенията и текстовете не трябва да съдържат текстове, като "This post has already been reported" или друго, което би могло да подведе модераторите на форума или други потребители, като ги накара да мислят, че Вие сте били докладван, предупреден или блокиран.


  Съпорт на форума и играта: http://support.bg.gladiatus.gameforge.com/.  Моля, имайте предвид, че тъй като това са изцяло нови правила може да има промени по тях в следващите месеци.

  1. Accounts


  • Every user is allowed one account.
  • A user must not create a new account in case he is not able to login the Forum (in this case please contact the Forum Support), or if he has been temporarily or permanently excluded from it.
  • Account sharing (one account being accessed by multiple users) is not allowed.
  • IP-Sharing: If 2 or more persons share the same IP, they need to contact the Forum support about that. Otherwise they risk getting excluded from the forum.
  • Any account that seems to be intentionally impersonating any Staff Member (from Gameforge or Gladiatus Team in general) is strictly forbidden.


  2. General Conduct in the Forum  It is not allowed to have a username, post content or links that can be considered as:

  • Insults
  • Obscenity/ Swear word or abbreviations
  • Illegal
  • Pornographic
  • Racist
  • Religious
  • Defamatory/ Personal attacks
  • Commercial
  • Political
  • Advertisement
  • Copyrighted material

  Please keep in mind that the Forum is a place for communication, conversation, seeking help, giving feedback and socializing. While you might be angry, annoyed and in desperate need to express it, there might be other players that just want to spend a relaxed afternoon outside of the game. Please respect them and their ideas.
  3. Posting in the Forum  While posting in the Forum, please make sure that you are posting in the appropriate section. The title should describe/relate to the subject of the thread and the content within the post.  Before creating or replying to a thread remember:

  • Do not report exploits or other players in the Forum. In case you report bugs please make sure you have first created a ticket to the Game-Support.
  • Do not avoid the forum-filter.
  • Do not re-open a closed (or older) thread.
  • Do not give out any personal information about yourself or anyone else.
  • Do not copy any correspondence without the permission of all parties involved.
  • Avoid pushing threads.
  • Avoid posts that are considered: spamming, trolling, flaming, boycotting, “quitting the game”, “violating the Terms and Conditions” or in general upsetting the forum atmosphere.
  • Posts about phishing, selling accounts or gold, cheats, spreading viruses or other malicious software are not allowed.
  • Do not impersonate any Gameforge employee or any other user from the game or board.
  • Do not discuss about laws or rights in our board (e.g. basic rights, constitutional law, freedom of religion, etc.) - there are other boards for that.
  • Avoid posting or sharing links that are not related to Gladiatus.
  • Do not discuss/complain about ingame or forum warnings, mutes or bans in the Forum - contact the team instead.
  • Please do not put usernames, company names etc as part of your threads' titles.
  • Last but not least, always make sure your post is related to the subject of the thread.


  4. Miscellaneous


  • Avatars: Images should not exceed 150 x 150 pixels and must be no larger than 40kB.
  • Signatures:
   • Images should not exceed 530 x 200 pixels and must be no larger than 100kB.
   • Text is preferred not to exceed 5 lines, unless it lists the players’ characters-servers
  • Text or images should not be “This post has already been reported.” or anything else that can mislead the moderation team or other users in thinking you have been, reported, warned or banned.


  Please keep in mind that since these are brand new rules there might be adjustments within the next few weeks.

  announcement_gladiatus_bg_253fe2bf8b0c58a12a20f4871fe198ee.jpg


  Списък и информация за босовете на подземията  announcement_gladiatus_bg_47d3087442e6f2dee8689d1e69bc9ba5.jpg

  Име на подземие: Вилата На Густав
  Име на бос: Крал Густав
  Ниво: 10
  Минимално ниво за подземието: 10
  Място: Италия - Мрачна гора - обикновено
  announcement_gladiatus_bg_dd4b7bc551b4e2e7ce5c2312d3ff611b.jpg

  Име на подземие: На входа
  Име на бос: Гай Аврелии флавио
  Ниво: 15
  Минимално ниво за подземието: 10
  Място: Италия - Пиратско Пристанище - обикновено
  announcement_gladiatus_bg_fccf2e7696a758559256deecc509bb39.jpg

  Име на подземие: Драконовата крепост
  Име на бос: Гернаш
  Ниво: 20
  Минимално ниво за подземието: 10
  Място: Италия - Мъгливи Планини - Обикновено
  announcement_gladiatus_bg_d4dfdec477db0fc1399d213d25af00a1.jpg

  Име на подземие: Пещерата на тъмните интриги
  Име на бос: Адско Куче
  Ниво: 25
  Минимално ниво за подземието: 15
  Място: Италия - Вълча пещера - Обикновено
  announcement_gladiatus_bg_3bfcfe35af03bcb16226d2fcf0e5e956.jpg

  Име на подземие: Храма На обречените
  Име на бос: Темба
  Ниво: 30
  Минимално ниво за подземието: 20
  Място: Африка - Вуду Храм - Обикновено
  announcement_gladiatus_bg_1d8350f07f9be3c40c3ca522c56c8356.jpg

  Име на подземие: Отвлечен
  Име на бос: Шету
  Ниво: 35
  Минимално ниво за подземието: 25
  Място: Африка - Мост - Обикновено
  announcement_gladiatus_bg_922f0d367a011e0e337a27b41cfba52b.jpg

  Име на подземие: Залата на Пиро
  Име на бос: Пиро
  Ниво: 40
  Минимално ниво за подземието: 30
  Място: Африка - Кървава Пещера - Обикновено
  announcement_gladiatus_bg_cc4fbc41c0ba61c0c2f55d0c9a53cdd0.jpg

  Име на подземие: Отровната Страна
  Име на бос: Нитхотеп
  Ниво: 45
  Минимално ниво за подземието: 35
  Място: Африка - Забравено пристанище - Обикновено
  announcement_gladiatus_bg_4037fb0d22eb411eb7efd4d296c3a284.jpg

  Име на подземие: Тъмни Катакомби
  Име на бос: Лорд Аестрон
  Ниво: 50
  Минимално ниво за подземието: 40
  Място: Германия - Пещерен Храм - Обикновено
  announcement_gladiatus_bg_622b4d64e7341750ed68fc8e846e913a.jpg

  Име на подземие: С цялата си мощ
  Име на бос: Лорд на Дъбовете
  Ниво: 55
  Минимално ниво за подземието: 45
  Място: Германия - Зелената гора - Обикновено
  announcement_gladiatus_bg_5f1028471154db606c7810accbfaf861.jpg

  Име на подземие: Лагера на викингите
  Име на бос: Хомо Наутилус
  Ниво: 60
  Минимално ниво за подземието: 50
  Място: Германия - Прокълнатото село - Обикновено
  announcement_gladiatus_bg_add3ac1696c986f0b57e95c1ba28eec1.jpg

  Име на подземие: Скрит Гроб
  Име на бос: Некромар
  Ниво: 70
  Минимално ниво за подземието: 60
  Място: Италия - Античен Храм - Обикновено
  announcement_gladiatus_bg_5b70194eaf576b43104af83652d275e7.jpg

  Име на подземие: В ръцете на врага
  Име на бос: Траковар
  Ниво: 73
  Минимално ниво за подземието: 65
  Място: Италия - Варварско село - Обикновено
  announcement_gladiatus_bg_56ee15fad87a606436f23eb9af060993.jpg

  Име на подземие:Последното средство
  Име на бос: Капитан Кратос
  Ниво: 78
  Минимално ниво за подземието: 68
  Място: Италия - Пиратско Пристанище - За напреднали
  announcement_gladiatus_bg_980cbaaa564b3540918069b1b9db44e1.jpg

  Име на подземие: Пътят на Гиол
  Име на бос: Фенирсон
  Ниво: 83
  Минимално ниво за подземието: 73
  Място: Италия - Вълча пещера - За напреднали
  announcement_gladiatus_bg_9b0b13af6844446fa0432b0f0116d5d6.jpg

  Име на подземие:Крепоста на Заграш
  Име на бос: Заграш
  Ниво: 88
  Минимално ниво за подземието: 78
  Място: Италия - Варварско село - За напреднали
  announcement_gladiatus_bg_b1eade2101ab31f414eaea75386a9977.jpg

  Име на подземие: Панаира
  Име на бос: Папа Сасама
  Ниво: 90
  Минимално ниво за подземието: 80
  Място: Африка - Племето Умпокта - Обикновено
  announcement_gladiatus_bg_6afdbc50929cd8ec22a0a53437e6bcec.jpg

  Име на подземие:Загадъчна Лаборатория
  Име на бос: Франк Н. Щейн
  Ниво: 90
  Минимално ниво за подземието: 80
  Място: Германия - Хълм На мъртвеца - Обикновено
  announcement_gladiatus_bg_b434ec02e44103c020ac2d896f922ab7.jpg

  Име на подземие: Под кървавочервено небе
  Име на бос: Шету бин Сет
  Ниво: 96
  Минимално ниво за подземието: 86
  Място:Африка - Мост - За напреднали
  2_8.jpg

  Име на подземие: В сърцето на разрушението
  Име на бос: Корупция
  Ниво: 100
  Минимално ниво за подземието: 90
  Място: Африка - Забравено пристанище - За напреднали
  announcement_gladiatus_bg_bb08208e15158a1dcd80b2111826af82.jpg

  Име на подземие: Последното пътуване на Сасама
  Име на бос: Аеху
  Ниво: 102
  Минимално ниво за подземието: 92
  Място: Африка - Племето Умпокта - За напреднали
  announcement_gladiatus_bg_1b144a91797089400276866c607627a1.jpg

  Име на подземие: Екстернщайне
  Име на бос: Планина на Яростта
  Ниво: 110
  Минимално ниво за подземието: 102
  Място: Германия - Зелената гора - За напреднали
  announcement_gladiatus_bg_551b1bfdfd589eaf1c0ff9c71fe44f72.jpg

  Име на подземие: Късно отмъщение
  Име на бос: Валиерий Филий Густаво
  Ниво: 112
  Минимално ниво за подземието: 112
  Място: Германия - Останки от Дракон - Нормално
  announcement_gladiatus_bg_05c59ffbc134f97ee56bd2fdd9600526.jpg

  Име на подземие: Алфа и Омега
  Име на бос: Драколич
  Ниво: 130
  Минимално ниво за подземието: 120
  Място: Германия - Останки от Дракон - За напреднали

  Уважаеми потребители,


  В този раздел можете да публикувате теми за всичко свързано с Gladiatus, което Ви интересува.


  Това включва, но не ограничава до дискусии относно обновявания на играта, теми с въпроси и търсене на помощ относно играта, както и теми с цел даване на обратна връзка относно даден аспект на играта. Тук можете да отваряте теми и с предложения за промени.


  При отварянето на тема е задължително да използвате един от следните етикети:

  • обща дискусия;
  • въпрос за форума;
  • въпрос за играта;
  • обратна връзка;
  • обновяване на играта;
  • предложение за форума;
  • предложение за играта;
  • друго;

  Разбира се изберете това, което най-точно съвпада с целта на Вашата тема.


  Всички доклади относно бъгове в играта следва да бъдат отправяни в съответния раздел.

  Ако имате въпроси или нужда от помощ се свържете с мен или друг член на екипа ни.  Поздрави,

  екипът на Gladiatus.bg

  announcement_gladiatus_bg_253fe2bf8b0c58a12a20f4871fe198ee.jpg


  [КАНДИДАТУРИТЕ СА ЗАТВОРЕНИ]  Обмисляли ли сте някога възможността да помагате на потребителите като модератор в нашия форум? Ако отговорът е "да", бихме се радвали да ни изпратите кандидатура за оператор, по описаните по долу начин и изисквания!


  Нужно е активно посещаване на форума и, ако използвате IRC, още по-добре.


  Това, което изискваме от Вас, е малко свободно време на ден,

  което да прекарвате в помагане на потребителите във форума.  Това, което Ви предлагаме, е:

  • възможността да взимате активно участие във вземането на решения за развитието на играта и форума;
  • да станете част от екипа на модераторите;
  • допълнителни стимули за тези, които играят играта.


  В молбата си трябва да ни представите следната информация:

  • Вашето име и фамилия, от къде сте и на колко години сте.
  • Имената и сървърите на акаунтите, които имате в играта (всички държави).
  • Имате ли опит като модератор.
  • Малко информация за вас (с какво се занимавате, хоби и пр.).
  • Защо смятате, че сте подходящ за тази работа.
  • Каква е вашата мотивация да кандидатствате.
  • Опит в играта, без значение български сървъри или в други държави.
  • Получавали ли сте наказания до сега (форум, игра).
  • С какво бихте желали да се занимавате след като станете част от нашия екип?
  • Координати за връзка с Вас (skype, IRC, имейл и пр.).  Поздрави,
  Gladiatus.bg екип

  announcement_gladiatus_bg_253fe2bf8b0c58a12a20f4871fe198ee.jpg


  [КАНДИДАТУРИТЕ СА ОТВОРЕНИ]  Обмисляли ли сте някога възможността да помагате на потребителите като оператор в някой от нашите сървъри? Ако отговорът е "да", бихме се радвали да ни изпратите кандидатура за оператор, по описаните по долу начин и изисквания!


  Операторите отговарят за спазването на правилата на играта и са първата линия на съпорт за потребителите, когато последните срещнат проблеми или имат въпроси. Операторите се занимават с проблемите свързани с играта, следят за нарушения и проверяват потребителите в своя сървър.


  Важно е да запомните, че операторите са хора също, като Вас. Имаме такива на 18 години, както и хора на повече, мъже и жени, студенти, лекари и най-различни други професии. Няма някакво ограничение за това какъв тип човек трябва да сте, за да се присъедините към нашия екип от доброволци.


  Операторите имат достъп до голям набор от информация и инструменти, така че те нямат нужда от някакво предишно знание относно IT или технически аспекти на играта. Обучение, както и подробни инструкции са винаги налични в тяхна помощ. Всички нови оператори преминават през задължително обучение и период на изпитване.


  ☑️ Преди да подадете Вашата кандидатура, имайте предвид, че:

  • поради законови изисквания трябва да имате навършени 18 години, ще трябва да подпишете и споразумение за конфиденциалност,
  • необходими са Ви поне 2 часа дневно свободно време,
  • необходимо е да използвате IRC,
  • трябва да сте в състояние да работите самостоятелно, както и в екип с други хора,
  • трябва да познавате добре правилата и условията на играта,
  • това е доброволна позиция, която не е заплатена, предоставят се допълнителни стимули за тези, които играят играта.

  ☑️ Операторите трябва да:

  • разбират, че оказването на помощ на потребителите е нашият най-висок приоритет,
  • бъдат в състояние да работят в екип, да получават насоки, както и да приемат критика, когато такава е отправена,
  • се отнасят с другите хора с необходимото уважение при всички ситуации, независимо от техните лични чувства и предпочитания.


  Ако проявявате интерес, можете да подадете Вашата кандидатура от този сайт


  ❗ Важно: въведете валиден имейл адрес, през него ще се осъществява цялата кореспонденция с Вас. Следвайте указанията на всяка стъпка в системата: подаване на кандидатура, потвърждаване на имейл адреса, потвърждаване на поканата за интервю и пр. В случай, че срещнете затруднения, можете да потърсите помощ, като се свържете с мен чрез лично съобщения в настоящия форум.


  Считано от 17.07.2018 г. кандидатури ще се приемат само и единствено чрез посочения по-горе сайт.


  Поздрави,
  Gladiatus.bg екип

  announcement_gladiatus_bg_1f3809dcfd4c70b78c01bbddb0ecdf8d.png

  Gladiatus България - Структура на екипа  Позиция Член на екипа Отговаря за сървър
  Мениджър (Gameforge) Mika
  Мениджър на екипа 25arp26 Всички сървъри
  Администратор на играта Ares, infernallady Всички сървъри
  Супер оператор tedi86 8, 12, 15
  Супер оператор
  5, 11, 14, 16, 17
  Оператор Свободна позиция 11, 12
  Оператор bestofthebest 13, 14
  Оператор ma4oka 2
  Оператор HoT4-S 17
  Оператор Свободна позиция 15
  Оператор Свободна позиция 14
  Оператор FeraL 8
  Младши оператор - 16
  Администратор на форума DarkMoon
  Администратор на форума Maeve
  Модератор paladium  За връзка с екипа Ви молим да използвате билетната система: http://support.bg.gladiatus.gameforge.com/

  announcement_gladiatus_bg_46631cc5731e05c9b39555138771ea19.png  Следващите правила са валидни за всички игрови сървъри на Gladiatus. Ако смятате, че сте били наказан несправедливо, моля свържете се с екипа по поддръжката на играта чрез http://support.bg.gladiatus.gameforge.com/.


  Моля, имайте предвид, че поради някои съображения относно защитата на лични данни, ние можем да обсъждаме искания и оплаквания относно определен акаунт само със собственика на акаунта, след подходяща проверка за удостоверяването му.  1. Множество акаунти & споделени IP връзки

  • Всеки играч има право да управлява няколко акаунта на един и същи сървър. Те трябва да бъдат декларирани чрез използването на вградената в играта функция за това.
  • Същата функция трябва да бъде използвана ако няколко играча влизат в играта от един и същи IP адрес.
  • Множеството акаунти, както и играчите с еднакъв IP адрес подлежат на автоматични ограничения в играта, тяхното заобикаляне чрез други играчи е забранено.


  2. Споделяне на акаунт

  • Не Ви е позволено да споделяте Вашите данни за вход в играта с други играчи.


  3. Възползване от грешки в играта

  • Възползването и използването на грешки в играта и/или програмни грешки е строго забранено. Ако потребител открие грешка в играта, той е длъжен да информира екипа по поддръжката на играта незабавно.

  4. Ботове и скриптове

  • Използването на софтуер или скриптове с цел да спечелите предимство за сметка на други играчи не е разрешено.
  • Това включва използването на ботове, макроси и други форми на автоматизирани скриптове.


  5. Заплахи в реалния живот

  • Изразяването на намерение да нанесете вреда на друго лице (потребители, членове на екипа или представители на Gameforge) е строго заранено.

  6. Съдържание
  Следното съдържание не е позволено в която и да било платформа свързана с Gladiatus:

  • обиди (това включва, както директен, така и прикрит език в профили, имена, съобщения, новини, гилдийни имена, гилдийни профили и пр.) и неподходящо поведение спрямо други хора;
  • политически или религиозни мнения, порнография, расизъм или екстремизъм изразени по какъвто и да било начин;
  • спам и рекламиране на каквито и да било бизнеси и организации или уеб сайтове, които не са свързани с Gameforge;

  Език - българският е официален език в bg.gladiatus.gameforge.com, въпреки това като цяло английският се толерира.


  Представянето за член на екипа (екипа на общността или служител на Gameforge) с цел представяне на фалшива информация или заплашване на други потребители със санкции е забранено.


  7. Условия за ползване

  • Условията на ползване трябва да се спазват, а настоящите правила са допълнение към тях.

  announcement_gladiatus_bg_253fe2bf8b0c58a12a20f4871fe198ee.jpg


  Team Structure - Gladiatus United Kingdom (EN)  Community Manager Mika
  Game Administrator Ares
  Super Game Operator 25arp26
  Game Operators FranzLiszt, rugby, Diabloo
  Forum Administrator
  25arp26, Maeve
  Super Moderators -