• Bij mij speelt het idee om in de gildegrond een Smederij te creëren waar een ieder van een gilde grondstoffen kan ingooien voor reparaties....

  Dit gebouw kan je opbouwen om bij wijze van hogere levels grondstoffen in te gooien en eruit te halen....

  Hoe hoger het level des te goedkoper de reparaties...

  En maak bij wijze een knop voor de heerser waarbij hij de gear van de gildeleden zelf kan laten repareren..


  Verder ben ik er echt een voorstander van om de Grondstoffen in het veilinghuis te zetten, in servers die weinige actieven hebben ben je echt maanden bezig grondstoffen te verzamelen...


  En als laatste doe de tekeningen Gaias, lethe's en sebastianus ook als drop en niet alleen uit de OW

 • I have the idea to create a Forge in the guild ground where everyone from a guild can throw in raw materials for repairs....


  You can build this building to throw in and take out resources by way of higher levels....


  The higher the level, the cheaper the repairs...


  and in a way make a button for the ruler where he can have the gear of the guild members repaired themselves..
  Furthermore, I am really in favor of putting the Resources in the auction house, in servers that have few active people you really spend months collecting resources...
  And finally do the drawings Gaias, lethe's and sebastianus also as a drop and not only from the OW