Ερώτηση

 • Ποιες ειναι οι προϋποθέσεις για να βλέπει ένα τάγμα ένα άλλο?


  μονο μέσος όρος λβλ?


  αν ναι ποσα λβλ ειναι και ποιες αλλες προϋποθέσεις?


  ευχαριστω

 • Καλημέρα


  Στην αίθουσα του άρχοντα του πολέμου αναφέρει.


  Ο Αυτοκράτορας επιβάλλει:

  I. Το τάγμα ''τάδε'' μπορεί να πολεμήσει μόνο με τάγματα που έχουν το ανωτερο διπλάσια μέλη από τα δικά του.

  II. Το τάγμα ''τάδε'' μπορεί να πολεμήσει μόνο με τάγματα που έχουν το ελάχιστο τα μισά μέλη από τα δικά του.

  III. Το τάγμα ''τάδε'' μπορεί να πολεμήσει με τάγματα που ο μέσος όρων των επιπέδων των μελών τους είναι το πολύ 5 επίπεδα κάτω.

  IV. Οι δύο Άρχοντες του πολέμου των ταγμάτων επιλέγουν κατ` εναλλαγή τυχαίους μονομάχους για τη μονομαχία.

  V. Οι μονομάχοι χωρίς αντίπαλο θεωρούνται νικητές.

  VI. Ο εκπαιδευμένος Γιατρός του τάγματος θα σπεύσει στο αμυνόμενο τάγμα αμέσως μόλις τελειώσει η μάχη.

  VII. Το επιτιθέμενο τάγμα, εάν νικήσει, θα λάβει ένα δίκαιο μερίδιο από το χρυσό του αμυνόμενου τάγματος.

  Ο χρυσός που υπάρχει στο χρηματοκιβώτιο δεν κινδυνεύει σε καμία περίπτωση. Ave Αυτοκράτορα!

  10802olkt1.png