Dobytí pramene Rýna: 07.10. - 13.10.2020 • Ave Gladiátoři,


  announcement_gladiatus_de_a9999b98c7dbe69fa7319cd622f6bfa5.jpg


  Rýn tvoří hranici mezi Římskou říší a částí Germánie a stejně tak tepnu umožňující obchod mezi římskými provinciemi. Tato tepna, která tvoří zdroj moci císaře nad mírovými oblastmi germánie, je nyní ohrožena.

  Germánský kmen Batavy se táhne od pramene Rýna v Gallia Belgica, přímo do centra Horní Germanie.

  Je jen jediná volba:

  Chcete-li své zbraně, odrazte Batavy!


  Informace o eventu


  Jakmile event začne, objeví se ve tvé nabídce nová oblast k výpravě.


  Po jejím rozkliknutí uvidíš první vlnu protivníků, které je nutné porazit.

  Oproti normálním protivníkům na výpravách, mají tito počítadlo, které zobrazuje, kolikrát byl protivník poražen všemi gladiátory na serveru. To znamená, že čím aktivnější se svými spojenci jste, tím rychleji můžete dosáhnout vítězství. Jakmile jsou všichni protivníci ve vlně poraženi zpřístupní se pro útok další vlna.


  Na konci budete muset čelit veliteli nepřátel, jedinému bossovi, který má však ohromné množství životů, které musí společně všichni gladiátoři postupnými bitvami srazit na nulu. Od chvíle odstartování eventu budete mít na poražení všech vln, včetně bosse, 7 dní. Pokud se vám to v tomto časovém úseku nepodaří, bude bitva, a tedy i celý event, prohrána.


  Kdo se může zúčastnit?

  Všichni hráči od 7. úrovně.


  Jaké odměny bude možné získat?

  Za každou vyhranou bitvu získáš dočasné vylepšení svých schopností.

  Samozřejmě bude ohodnocena i tvá celková účast v eventu, ale pouze za předpokladu, že event byl úspěšně dokončen!


  Pokud se podíváš v oblasti konání eventu na síň slávy, zjistíš, jaké odměny tě budou očekávat na konci eventu a jak si vedeš oproti ostatním gladiátorům.

  Pro každého protivníka se zde nachází síň slávy, na základě které bude odměněn nejlepší hráč v každé vlně nepřátel. Také je zde celková síň slávy. Výsledky jsou řazeny podle bodů, 1 bod získáš s každým vítězstvím, 0 získáš s každou porážkou.


  Upozornění: VEŠKERÉ odměny budou rozděleny pouze za předpokladu, že bude event úspěšně dokončen!


  Gladiatus.cz

  tým přeje mnoho štěstí

  nmsb.jpg  Community Manager of Gladiatus [CZ] [DK] [EE] [FI] [LT] [LV] [NL] [NO] [PL] [SE] [TW]