Dôležitá informácia - Nastávajúce zmeny v online platbách v EÚ: Silné overenie totožnosti zákazníka od 14. septembra 2019

 • Nové pravidlá, ktoré upravujú online platby a online bankovníctvo a ktoré ovplyvňujú bankové platobné metódy (napr. kreditné karty, SOFORT, Giropay, online prevody atď.) nadobúdajú účinnosť v krajinách EÚ a EZVO (Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) od 14. septembra 2019.  Cieľom nových pravidiel, stanovených v smernici o platobných službách EÚ (Payment Services Directive 2, PSD2), je zvýšenie bezpečnosti platieb a online bankovníctva a ochrana spotrebiteľov pred podvodmi.


  V rámci tejto zmeny sa počas procesu platby a pri elektronickom bankovníctve vyžaduje robustnejšie overenie totožnosti zákazníka.


  Čo to pre vás znamená, v závislosti od spôsobu platby, ktorý používate, si môžete čoskoro prečítať v príslušnej časti FAQ na našich stránkach.

  https://www.gameforge.com/sk-SK/support/PSD2

  nmsb.jpg  Community Manager of Gladiatus [CZ] [DK] [EE] [FI] [LT] [LV] [NL] [NO] [PL] [SE] [TW]