Viktig informasjon – Endringer for Nettbetalinger innenfor EU: Sterk Kunde Autentisering (SKA) fra 14. September 2019

 • Nye regler trådde i kraft innenfor EU og EFTA-landene (Island, Norge, Liechtenstein) den 14. September 2019 som styrer nettbetalinger og nettbank, som igjen affiserer bank-baserte betalingsmetoder (f.eks. kredittkort, SOFORT, Giropay, overføringer etc.).  Disse nye reglene, nedfelt i EU’s reviderte Payment Services Directive 2 (PSD2) tar sikte på å gjøre betalinger og nettbank sikrere og beskytte kunder mot svindel.


  Som en del av denne endringen, er Sterk Kunde Autentisering nødvendig under betalingsprosessen og nettbank.


  Hva dette innebærer for deg, basert på hvilken betalingsmetode du bruker, kan leses snart i en tilsvarende FAQ på våre sider.

  https://www.gameforge.com/nn-NO/support/PSD2

  nmsb.jpg  Community Manager of Gladiatus [BA] [CZ] [DK] [EE] [FI] [LT] [LV] [NL] [NO] [PL] [SE] [TW]