ארועים קרובים22.1.19, 25-27.1.19

  • 22.01.2019

    ארוע : 10 אחוז משאבי חישול


    25.01. - 27.01.2019


    ארוע: 30 אחוז יותר זהב במשלחות, 10 אחוז במציאת פריטים
    Event: +30% Gold on expeditions, +10% finding item,