Issue with the forums this weekend.

  • Vážení hráči,    určite ste si všimli, že naše fóra boli v minulých dňoch zabezpečené spôsobom, ktorý sa prejavil ich nedostupnosťou od piatkovej noci. Chceli by sme sa ospravedlniť za tieto nepríjemnosti - najmä preto, že fóra sú našim primárnym kanálom pre poskytovanie informácií. Tento postup bol však nutný pre udržanie vysokej úrovne bezpečnosti.    Vyskytol sa bezpečnostný problém, ktorého odstránenie rýchlym a efektívnym spôsobom viedlo k úplnému obmedzeniu prístupu ku všetkým potenciálne dotknutým systémom. V skratke: bola objavená "obmedzená" bezpečnostná medzera, ktorá bola využitá na zhromažďovanie informácií z dvoch našich fór (OGame USA a OGame Origin). Táto medzera bola ihneď po objavení zablokovaná. Únik dát bol obmedzený výlučne na už spomenuté fóra - žiadne ďalšie fórum nebolo nijak dotknuté, ale do vykonania presných a podrobných testov bezpečnosti, potvrdzujúcich nemožnosť zopakovania podobného úniku, boli preventívne zablokované.    Bohužiaľ, aj napriek maximálnemu úsiliu niektoré údaje unikli. Opakujeme, že sa to týka výhradne používateľov fór OGame US a OGame Origin. Uniknuté údaje môžu obsahovať e-mailové adresy používateľov, ako aj ich aliasy (nicky) a tiež niektoré časti fóra, ktoré nemali byť verejne dostupné.    Ďakujeme vám za trpezlivosť a pochopenie.