משחקונים עם קופונים

  • סתם מתוך עניין

    אני רואה בשאר השרתים שמחלקים קופונים עם משחקים

    למה אצלנו אין?

    צוות פרויקטים אמנם נסגר מזמן אבל אפשר לחדש אותו...

  • בסופו של דבר הנושא הזה בהחלטת ההנהלה.

    אני מאמין שחלוקת קופונים צריכה לעמוד בקריטריונים של מספר % שיש לקהילה מבחינת שחקנים.