Η ομάδα του gladiatus.gr

 • CommunityManager_battleknight_en_2018_2739c239233becf2dc52bde3eee8f939.png
  Paso
  Ο Community Manager [CoMa] είναι ο δεσμός μεταξύ της κοινότητας και της Gameforge. Τα καθήκοντά του είναι να ενημερώνει την κοινότητα με όλες τις σχετικές πληροφορίες για το παιχνίδι και τα events, αλλά και να προωθεί τις ανησυχίες και τις ανάγκες της κοινότητας . Είναι επίσης υπεύθυνος για την εθελοντική ομάδα διαχείρισης και είναι στη διάθεσή ώστε να σας βοηθήσει και να σας συμβουλεύσει.

  GameAdmin_gladiatus_en_d878c8eb9b6755098842f019f88cb48c.png
  Whitedrum
  DarkSoul
  BoardAdmin_battleknight_en_2018_f8980137024809590725b9d5a5b913e3.png
  Giwrg0s
  Ο Διαχειριστής Παιχνιδιού [GA], έχει δικαιώματα χειρισμού σε όλους τους server, αλλά τα κύρια καθήκοντα του δεν είναι να εξυπηρετεί άμεσα τους χρήστες. Ο τομέας ευθύνης του είναι να επιλέγει καινούριους Χειριστές Παιχνιδιού [GO] και να τους εκπαιδεύει, να προτείνει προαγωγή Χειριστών στη θέση του Υπερχειριστή [SGO] και να τους κάνει την ανάλογη εκπαίδευση. Είναι υπεύθυνος να ελέγχει τους Υπερχειριστές και να τους αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας τους. O GA είναι επίσης υπεύθυνος για τον έλεγχο των κανόνων, επισήμανση αναγκών βελτίωσης των κανόνων και προώθηση των στον Υπεύθυνο Ομάδας. Επίσης είναι υπεύθυνος να αναφέρει τυχόν bugs. Τέλος είναι αρμόδιος για να δέχεται παράπονα που υπάρχουν σχετικά με τους Υπερχειριστές [SGO].

  Ο Διαχειριστής Φόρουμ [BA], διαχειρίζεται το φόρουμ. Προσθέτει ή αφαιρεί ενότητες, θέτει αποκλεισμούς σε χρήστες αν κριθεί απαραίτητο, ελέγχει και ανανεώνει τους κανόνες του Φόρουμ όταν απαιτείται, επιλέγει κι εκπαιδεύει τους Συντονιστές και προάγει Συντονιστές σε Υπερσυντονιστές. Ελέγχει την ομάδα Συντονιστών και τους Υπερσυντονιστές. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με κάποιο Υπερσυντονιστή, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Διαχειριστή Φόρουμ. Ο Διαχειριστής είναι επίσης υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Φόρουμ και έχει ευθύνη να ενημερώνει για τυχόν τεχνικά προβλήματα τον Υπεύθυνο Ομάδας. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την εγγραφή σας, πρέπει να απευθυνθείτε στον Διαχειριστή Φόρουμ.

  SuperGameOperator_battleknight_en_2018_a511e9caccff8a1e7981bd3b2a7c5fe6.png
  zhshs
  SuperModerator_battleknight_en_2018_069ff715b89ae4a71068b0ee3315ce3f.png
  Οι Υπερχειριστές [SGO] έχουν δικαιώματα χειρισμού σε παραπάνω από 1 server. Η κύρια ευθύνη τους είναι να ελέγχουν τους Χειριστές και να τους βοηθούν σε αποφάσεις που είναι μη σαφής στους κανόνες. Επίσης αναπληρώνουν τους Χειριστές των server τους σε περίπτωση απουσίας τους. Αν έχετε παράπονο/πρόβλημα με κάποιο Χειριστή Παιχνιδιού, πρέπει να απευθυνθείτε στον αρμόδιο Yπερχειριστή.

  Οι Υπερσυντονιστές [SMOD], έχουν πρόσβαση σε όλα τα σημεία του Φόρουμ. Η κύρια ευθύνη τους είναι να φροντίζουν για την ομαλή λειτουργία του φόρουμ και να ελέγχουν τις ενέργειες των Συντονιστών. Επίσης αν κριθεί απαραίτητο, μπορούν να θέσουν αποκλεισμό σε κάποιο χρήστη που θα παραβιάσει τους κανόνες του Φόρουμ. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με κάποιο Συντονιστή, πρέπει να απευθυνθείτε στον αρμόδιο Υπερσυντονιστή.

  GameOperator_battleknight_en_2018_77bbddfe2022e6df3132a8c0beb29242.png
  .DaRKNeSS.
  Zach
  Moderator_battleknight_en_2018_9d8045c6ef4f033e3eba5a26c1487c40.png
  Οι Χειριστές Παιχνιδιού [GO], επιβλέπουν τους server για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, επιβάλουν κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων και δίνουν απαντήσεις που αφορούν το παιχνίδι στο Φόρουμ. Βρίσκονται στη πρώτη γραμμή για να απαντάνε στα παράπονα των παικτών. Επικοινωνείτε μαζί τους, μέσω Ticket System, σε περίπτωση που έχετε κάποιο παράπονο/διαφωνία σχετικά με αποκλεισμό σας, ή παραβίαση κανόνων που έγινε εις βάρος σας. Εάν έχετε παράπονο από κάποιο Χειριστή, απευθυνθείτε στον αρμόδιο Υπερχειριστή [SGO].

  Οι Συντονιστές φροντίζουν για τη τήρηση των κανόνων του φόρουμ, στα τμήματα που είναι στην ευθύνη τους, μπορούν να κλείσουν, ανοίξουν, λογοκρίνουν, μεταφέρουν απαντήσεις και θέματα, επίσης να δώσουν προειδοποιήσεις ή να αιτηθούν αποκλεισμό σε μέλη που παραβαίνουν τους κανόνες. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με κάποιο Συντονιστή, μπορείτε να το αναφέρετε σε ένα Υπερσυντονιστή [SMOD].

  TrialGameOperator_battleknight_en_2018_84b066768e3aa7fac4f061a7d02d4ccb.png

  TrialModerator_battleknight_en_2018_82d084ca6c7e7e17d94d326cb0e3c840.png
  Κάθε νέος χειριστής, κατά την ένταξη του στην ΔΟ, και μέχρι να τελειώσει η εκπαίδευση του, ανήκει σε αυτή τη κατηγορία. Κατά τη περίοδο αυτή, εκπαιδεύεται από τον GA.

  Κάθε νέος Συντονιστής, κατά την ένταξη του στην ΔΟ, και μέχρι να τελειώσει η εκπαίδευση του, ανήκει σε αυτή τη κατηγορία. Κατά τη περίοδο αυτή, εκπαιδεύεται από τον ΒA.  :!:Ο μοναδικός και επίσημος τρόπος επικοινωνίας με την ομάδα διαχείρισης είναι μέσω του συστήματος υποστήριξης: https://gladiatus.support.gameforge.com