IRC Komendy

 • ~ Tryby kanału / usera ~

  User


  Możesz ustawić tryby użytkownika za pomocą komendy:

  /mode TWÓJ_NICK +TRYB


  Dostępne tryby:

  • d - Ten tryb ustawia ze stajesz sie "głuchy" czyli nie widzisz wiadomości pisanych na kanałach. Ten tryb jest polecany dla botów.
  • i - Stosując ten tryb stajesz sie niewidzialny. Jeśli ktoś zastosuje komendę /names lub /who nie będziesz widoczny na liście dla zwykłego użytkownika.
  • x - Ten tryb ukrywa twojego hosta. Jeśli masz np. hosta test@provider.com to po ustawieniu +x będziesz widoczny jako test@Auth.user.OnlineGamesNet. Zmiany są widoczne tylko jeśli jesteś zalogowany na AuthServ. Nie można wyłączyć tego trybu bez ponownego połączenia z serwerem.
  • I - Ukrywa idle time po zrobieniu komendy /whois. Tylko dla teamu.
  • n - Ukrywa kanały po zrobieniu komendy /whois. Tylko dla poziomu od S-lvl.


  W celu wyłączenie trybu wystarczy wpisać:

  /mode TWÓJ_NICK -TRYB  Kanał


  Możesz ustawić tryby kanału za pomocą komendy

  /mode #KANAŁ +TRYB PARAMETR


  Dostępne tryby kanału:

  • b MASKA_BANA - Ten tryb ustawia bana na podaną maskę na kanale. Wszyscy użytkownicy pasujący do maski nie będą mogli wejść na kanał lub pisać na nim chyba ze mają opa lub voisa. Maska ma budowę : nick!ident@host .
  • c - Ten tryb blokuje stosowanie kolorów na kanale.
  • C - Ten tryb blokuje wysyłanie akcji CTCP na kanał.
  • d - Ten tryb jest ustawiany przez serwer, jeżeli tryb +D zostanie zdjęty a na kanale pozostają użytkownicy w ukryciu. Tryb ten zostanie automatycznie zdjęty jeżeli na kanale nie będzie ukrytych użytkowników.
  • D - Ten tryb pozwala "ukrywać się" przed innymi na kanale, wejście na kanał będzie widoczne dopiero wtedy gdy coś napiszemy lub dostaniemy opa/voisa.
  • i - Ten tryb pozwala wejść na kanał osobom zaproszonym. Zapraszać może tylko osoba obecna na kanale posiadająca OPa (@).
  • k HASŁO - Tryb ten ustawia hasło na kanał. osoby które chcą wejść na kanał muszą wpisać: /join #kanał [hasło]
  • l LIMIT - Ten tryb ustawia limit użytkowników obecnych na kanale. Limit nie dotyczy osób zaproszonych na kanał (/invite).
  • m - Tryb moderacji, na kanale może pisać tylko osoba z voice (+v / +) lub z OPem (+o / @).
  • n - Ten tryb pozwala wysyłać wiadomości na kanał tylko osobom obecnym na nim.
  • o NICK - Ten tryb nadaje OPa na kanale. Użytkownik otrzymuje @ i ma prawa operatora ( kopanie, banowanie, nadawanie praw, itd.)
  • p/s - Te tryby pozwalają ukryć kanał jeśli ktoś zastosuje komendę /whois chyba ze ktoś jest na danym kanale to widzi go w /whois. Różnica pomiędzy p i s jest taka ze kanał z +p znajdziesz na liście kanałów (/list), a kanału z +s nie. Tylko jeden z trybów może być ustawiony w danym czasie.
  • r - Ten tryb pozwala wchodzić na kanał tylko osobom które są zalogowane na AuthServ'ie
  • t - Ten tryb pozwala zmieniać temat na kanale tylko osobom z OPem (+o / @)
  • v NICK - Ten tryb nadaje voisa. Użytkownik otrzymuje + i ma prawa do pisania na kanale jeżeli kanał jest moderowany (+m) lub jeśli został zbanowany.
  • z - Ten tryb jest ustawiany wyłącznie przez ChanServ i zapobiega przejęciu kanału w przypadku NetSplita.
  • M - Tryb ten blokuje /ame


  W celu wyłączenia trybu wystarczy wpisać:

  /mode #KANAŁ -TRYB

  Faficzka :S • ~ Rodzaje banów ~


  Różnice między nick, host, auth, ident  fgfdg is Dagusia2@Dagusia.gameadmin.BiteFightPl * Dagusia1


  • fgfdg - nick, widoczny na liście userów
  • Dagusia2 - ident
  • Dagusia.gameadmin.BiteFightPl - host (Dagusia = auth)
  • Dagusia1 - full name  Ban na auth

  fgfdg is Dagusia2@Dagusia.gameadmin.BiteFightPl * Dagusia1

  • !b *!*@Dagusia.*
  • !b *Dagusia


  Ban na host

  fgfdg is Dagusia2@Dagusia.gameadmin.BiteFightPl * Dagusia1

  • !b *!*@Dagusia.gameadmin.BiteFightPl
  • !b fgfdg


  Ban na ident

  fgfdg is Dagusia2@Dagusia.gameadmin.BiteFightPl * Dagusia1

  • !b *!*Dagusia2*@*
  Ban na nick

  fgfdg is Dagusia2@Dagusia.gameadmin.BiteFightPl * Dagusia1

  • !b fgfdg*!*@*


  Wszystko co jest po !b wpisujemy pod NICK|MASKA / NICK|*KONTO we wszystkich przykładach.
  Najpopularniejsze bany, kopy i ich ściąganie


  Wszystkie komendy mgą zaczynać się od:

  • !POLECENIE
  • !#kanał POLECENIE
  • /cs #kanał POLECENIE
  • /msg Chanserv #kanał POLECENIE  Kopy


  • !k NICK|MASKA [POWÓD] - Kopie użytkownika, patrz kick.
  • !kick NICK|MASKA [POWÓD] - Wykopuje użytkowników o danym nicku lub masce z podanym powodem. Jeśli nie został podanym powód, zostanie wtedy użyty domyślny powód.


  Ban + Kop


  • !kb NICK|MASKA [POWÓD] - Wykopuje oraz banuje, patrz kickban.
  • !kickban NICK|MASKA [POWÓD] - Wykopuje oraz banuje, z dodatkowo podanym powodem, każdego użytkownika z pasującym nickiem lub maska. Jeśli nie został podany powód, zostanie użyty powód domyślny.


  Ban


  • !addban NICK|MASKA [POWÓD] - Dodaje ban do listy stałych banów na kanale, pozostających w mocy aż do momentu zdjęcia ich za pomocą komendy delban. Jeśli dodawany ban pokrywa się z już istniejącym na liście banem, powód bana zostaje uaktualniony, jeśli dodawany ban pokrywa sie z banem czasowym, ban zostaje zmieniony w ban stały.
  • !addtb NICK|MASKA CZAS [POWOD] - Ban czasowy, patrz addtimedban.
  • !addtimedban NICK|MASKA CZAS [POWOD] - Dodaje ban czasowy do listy banów na kanale. To polecenie zachowuje się tak samo jak addban, z jedynym wyjątkiem, ban jest automatycznie zdejmowany po podanym przez użytkownika czasie. Jeśli ban odpowiada istniejącemu na liście, powód zostanie uaktualniony. Jeśli istniejący ban był banem czasowym, zostanie przedłużony. Bany czasowe mogą być usunięte poprzez polecenie delban, tak jak bany stałe. Takie bany mogą zostać zdjęte tylko poleceniem delban.


  Czasy:

  s - Sekundy,

  m - Minuty,

  h - Godziny,

  w - Tygodnie,

  M - Miesiące,

  y - Lata


  • !atb NICK|MASKA CZAS [POWOD] - Ban czasowy, patrz addtimedban.
  • !b NICK|MASKA [POWOD] - Komenda ta nakłada bana na użytkownika, patrz ban.
  • !ban NICK|MASKA [POWOD] - Banuje nick lub maskę. Blokuje możliwość wejścia użytkownika na kanał. Maski występują w formacie <Nick>!<Ident>@<Host> i często zawierają wildcards(*). Jeśli nick został podany, maska wtedy jest automacznie generowana (rozwiązanie może nie być w pełni skuteczne). Ban może być usunięty albo za pomocą dowolnego klienta IRC albo za pomocą komend unban, unbanall. Jeśli ty zostałeś zbanowany ta metoda, możesz skorzystać z komendy unbanme. Przyklad: *!*serv@*.OnlineGamesNet zabroniłoby dostęp do kanału każdej osobie z identem serv oraz hostem *.OnlineGamesNet.
  • !tb NICK CZAS [POWOD] - Ban czasowy, patrz addtimedban.
  • !tban NICK CZAS [POWOD] - Ban czasowy, patrz addtimedban.


  Kasowanie banów


  • !delban NICK|MASKA - Zdejmuje ban z listy banów na kanale. To polecenie działa zarówno dla banów stałych jak i czasowych.
  • !ub NICK|MASKA - Zdejmuje bana, patrz unban.
  • !unban NICK|MASKA - Zdejmuje bana dla podanego nicku, lub maski hosta. Jeśli podany jest nick, ChanServ sprawdza jaki host powinien zostać odbanowany.

  Faficzka :S

 • ~ Podstawowe ~

  Serwerowe

  • /connect SERVER - Połączenie z serwerem.
  • /disconnect - Rozłącza z serverem.
  • /exit - Wyłącza aktualną sesję IRC.
  • /quit - Rozłączenie z serwerem.
  • /quit TEKST - Używając tej komendy wyjdziesz z całej sieci. To co ustawisz w polu tekst wyświetli się jako powód twojego wyjścia.
  • /server -m SERWER - Połączenie z drugim serwerem.
  • /server -m SERWER -j #KANAŁ - Połączenie z drugim serwerem i wejście na kanał.
  • /server -m SERWER:PORT - Połączenie z drugim serwerem.
  • /server SERWER - Połączenie z serwerem.


  Kanałowe

  • /invite NICK #KANAŁ - Zaproszenie nicka na kanał (musisz mieć @ na kanale).
  • /j #KANAŁ - Wejście na kanał.
  • /join #KANAŁ - Wejście na kanał.
  • /join #KANAŁ HASŁO - Wejście na kanał chroniony hasłem.
  • /leave #KANAŁ - Powoduje wyjście z danego kanału.
  • /part - Wyjście z kanału.
  • /part #KANAŁ - Wyjść z wybranego kanału.
  • /partall - Wyjście z wszystkich kanałów.


  Tekstowe

  • /ame TEKST - Pisanie na różowo na wszystkich kanałach podobnie jak me.
  • /amsg TEKST - Wysyła wiadomość na wszystkie (otwarte) kanały podobnie jak ame.
  • /describe #KANAŁ TEKST - Wysyła akcje na #kanał podobnie jak me.
  • /describe NICK TEKST - Wysyła akcje na priv do nicka.
  • /me TEKST - Pisanie na różowo (akcje).
  • /msg NICK - Wysyła prywatną wiadomość do nicka, jeśli nam odpowie otwiera sie okno prywatnej rozmowy.
  • /notice NICK WIADOMOŚĆ - Wysyła zawiadomienie widoczne w aktywnym oknie odbiorcy.
  • /omsg #KANAŁ TEXT - Wysyła wiadomość prywatną do wszystkich @ na kanale. Trzeba mieć @ na kanale.


  Sprawdzanie

  • /dns NICK/ADRES - Dzięki tej komendzie jesteśmy w stanie sprawdzić czyjś IP. jeśli podamy IP to otrzymamy host name . Zobacz jeszcze komendę userhost.
  • /uwho NICK - Pokazuje informacje na temat nicka w osobnym oknie.
  • /whois NICK - Pokazuje informacje na temat nicka.


  Różne

  • /away WIADOMOŚĆ - Przydatne kiedy musisz odejść na jakiś czas od komputera. Jeśli ktoś będzie wysyłać do ciebie wiadomość msg lub wykona komendę whois, to otrzyma podaną przez Ciebie wiadomość o nieobecności.
  • /away - Wyłącza away WIADOMOŚĆ.
  • /clear - Czyści zawartość aktywnego okna.
  • /clearall - Czyści zawartość wszystkich okien.
  • /ignore [-pcntiruN] NICK/ADRES - Jeśli ktoś cie denerwuje i nie masz ochoty rozmawiać z ta osoba to daj ignora i sprawa załatwiona. Lista osób zignorowanych jest w Options zakładka Control.
  • /kick #KANAŁ NICK - Wykopanie nicka z kanału.
  • /list - Lista wszystkich kanałów bez mode +s.
  • /nick NOWY_NICK - Zmiana nicka.
  • /q NICK - Rozmowa prywatna (lub klikniecie dwa razy na nicka).
  • /query NICK - Rozmowa prywatna (lub klikniecie dwa razy na nicka).  Faficzka :S

 • ~ AuthServ ~


  Komendy rozpoczynają się od


  Ogólne


  • /as addmask - Tym poleceniem dodajesz aktualną maskę hosta do swojej listy hostów.
  • /as addmask MASKA - Tym poleceniem dodajesz maskę hosta do swojej listy hostów. Dzięki masce jest możliwe zalogowanie się na konto bez otrzymywania nowego authcookie.
  • /as auth NAZWA KONTA HASŁO - Dzięki temu poleceniu możesz zalogować się na konto.
  • /as authcookie KONTO - Polecenie generuje mail wysłany na adres przypisany do twojego konta. W treści znajdziesz polecenie cookie. Jeśli je wykonasz, zostaniesz autoryzowany na konto. Przydatne, gdy aktualna maska hosta jest nieprawidłowa.
  • /as cookie KONTO COOKIE - Jeśli zmienisz na koncie hasło, adres email, lub wygenerujesz authcookie, otrzymasz email potwierdzający Twoją operację. W treści znajdziesz polecenie cookie. Wykonaj je, aby potwierdzić dokonane zmiany.
  • /as delcookie - Usuwa aktualne cookie. Jest to możliwe tylko, gdy jesteś zalogowany na konto. Własne cookie muszą utracić ważność.
  • /as delmask MASKA - To polecenie usuwa maskę hosta z listy.
  • /as ghost NICK - Rozłącza klienta połączonego wcześniej do twojego konta z nickiem "nick". Musisz jednak być zautoryzowany do tego samego konta. Jest to przydatne jeśli klient nie zakończył jeszcze sesji podczas Ping Timeout. Nie możesz rozłączyć samego siebie np. jeśli Twój nick to "Pizza" i chcesz wykonać polecenie /as ghost Pizza, niestety nie będzie to możliwe.
  • /as handleinfo - Wyświetla informacje na temat Twojego konta.
  • /as handleinfo NICK - Wyświetla informacje na temat konta. Niestety informacje o innych użytkownikach będą ograniczone.
  • /as info - Wyświetla informacje na temat Twojego konta.
  • /as info NICK - Wyświetla informacje na temat konta. Niestety informacje o innych użytkownikach będą ograniczone.
  • /as register NAZWA_KONTA HASŁO EMAIL - Rejestruje nowe konto.


  Ustawienia konta


  • /as pass STARE_HASŁO NOWE_HASŁO - Dzięki tej komendzie zmienisz swoje hasło.
  • /as resetpass KONTO NOWE_HASŁO - Zmienia hasło jeśli je zapomniałeś. Działa tylko w przypadku, gdy nie jesteś zautoryzowany. Zmianę hasła musisz potwierdzić cookie.
  • /as set announcements 0 - Wyłączenie otrzymywanie ogłoszeń przez usługę global.
  • /as set announcements 1 - Informuje, czy życzysz sobie otrzymywać ogłoszenia przez usługę Global.
  • /as set autohide 0 - Brak automatycznego ustawiania mode +x
  • /as set autohide 1 - Jeśli chcesz ukryć swój host (usermode +x), możesz to zrobić automatycznie po autoryzacji. To oznacza: [DK]Darkwolf (~Darkwolf@bcv23.neoplus.adsl.tpnet.pl) Quit (Registered) [DK]Darkwolf (~Darkwolf@Darkwolf.users.NoradimNetwork) dołączył do #CHANNEL. Jak widać IP został ukryty.
  • /as set color 0 - AuthServ i ChanServ nie będzie używał czcionki pogrubionej i podkreślonej w tekście wysyłanym do ciebie.
  • /as set color 1 - AuthServ i ChanServ będzie używał czcionki pogrubionej i podkreślonej w tekście wysyłanym do ciebie.
  • /as set email EMAIL - Ustawia twój adres email. Musisz potwierdzić go przez cookie.
  • /as set info TEKST - Twoja informacja dla AuthServ (która może być odczytana przez polecenie INFO).
  • /as set language EN|DE|PL - Twój preferowany język dla otrzymywanych komunikatów od usług.
  • /as set maxlogins 0 - Ustawia wartość domyślną max kont zalogowanych
  • /as set maxlogins LICZBA - Liczba użytkowników, która może zalogować się na Twoje konto jednocześnie.
  • /as set privmsg 0 - AuthServ i ChanServ będą wysyłać do Ciebie tekst jako notice
  • /as set privmsg 1 - AuthServ i ChanServ będą wysyłać do Ciebie tekst jako prywatna wiadomość.

  Faficzka :S

 • ~ ChanServ ~


  Wszystkie komendy mogą zaczynać się od

  • !POLECENIE
  • !#kanał POLECENIE
  • /cs #kanał POLECENIE
  • /msg Chanserv #kanał POLECENIE


  Domyślne ustawienia

  • Poziom 1-99: Użytkownik może zaprosić się na kanał
  • Poziom 100-199: Automatyczne nadanie głosu po wejściu na kanał
  • Poziom 200-299: Automatyczne nadanie statusu Operatora na kanale
  • Poziom 300-399: Możliwość dodawania innych użytkowników do listy na kanale
  • Poziom 400-500: Możliwość zmiany ustawień kanału


  Przedefiniowane nazwy poziomów

  • peon - 100
  • op - 200
  • master - 300
  • coowner, co - 400
  • owner - 500


  Czasy

  • s - Sekundy,
  • m - Minuty,
  • h - Godziny,
  • w - Tygodnie,
  • M - Miesiące,
  • y - Lata,

  Proszę zobaczyć różnicę między minutami a miesiącami.  Dostęp do kanału - dodawanie  • !add NICK|*KONTO POZIOM - Dodaje użytkownika do kanału, patrz adduser.
  • !addcoowner NICK|*KONTO- Dodaje osobę z dostępem 400.
  • !addco NICK|*KONTO - Dodaje osobę z dostępem 400.
  • !addmaster NICK|*KONTO- Dodaje osobę z dostępem 300.
  • !addop NICK |*KONTO- Dodaje osobę z dostępem 200.
  • !addowner NICK |*KONTO- Dodaje osobę z dostępem 500. Normalni użytkownicy nie mają dostępu do tego polecenia.
  • !addpeon NICK|*KONTO- Dodaje osobę z dostępem 100.
  • !addslave NICK|*KONTO POZIOM- Dodaje poziom, patrz adduser.
  • !adduser NICK|*KONTO POZIOM - Dodaje użytkownika z poziomem dostępu. Poziom może się rozciągać od 1 do 500, ale tylko jeden użytkownik może mieć poziom "właściciela" 500. Nie możesz także ustawić poziomu właściciela przez polecenie adduser, ale o tym później. Naturalnie osoba z poziomem 200 i wyżej otrzymuje automatycznie status operatora. Nie otrzymujesz automatycznie głosu ponieważ masz już status operatora. Po za tym nie możesz przydzielić komuś uprawnienia większego niż ten, który masz aktualnie.


  Dostęp do kanału - kasowanie


  • !delco NICK|*KONTO - Usuwa użytkownika z dostępem coowner.
  • !delcoowner NICK|*KONTO - Usuwa użytkownika z dostępem coowner.
  • !deleteme - Gdy twój poziom dostępu jest niższy od 500, deleteme usuwa twój dostęp z kanału. Jeśli usuniesz sie przez pomyłkę, musisz znaleźć kogoś o wyższym poziomie dostępu, by ciebie na nowo dodał. Poufna wartość jest rożna dla każdego kanału i użytkownika. Jeśli nie podasz poufnej wartości, ChanServ poda ci jej właściwa wartość.
  • !delmaster NICK|*KONTO - Usuwa użytkownika z dostępem master.
  • !delme - Usuwa swój account z kanału, patrz deleteme.
  • !delop NICK|*KONTO - Usuwa użytkownika z dostępem op.
  • !delowner NICK|*KONTO - Usuwa użytkownika z dostępem owner, nie dla zwykłego usera.
  • !delpeon NICK|*KONTO - Usuwa użytkownika z dostępem peon.
  • !deluser NICK|*KONTO - Tym poleceniem usuwasz użytkownika z listy kanału. Użytkownik musi mieć mniejszy poziom niż ty.
  • !fire NICK|*KONTO - Usuwa użytkownika z listy użytkowników danego kanału, patrz deluser.


  Dostęp do kanału - kasowanie według wzorca


  • !trim WZÓR_NAZWY CZAS [VACATION] - To polecenie usuwa wszystkich użytkowników, którzy pasują do wzoru nazwy, oraz przez ustalony czas nie byli na kanale. Wzór nazwy działa na tej samej zasadzie co przy komendzie mdelpeon. Czas zawiera liczbę oraz sprecyzowanie czasu. Czasy:
   • s - Sekundy,
   • m - Minuty,
   • h - Godziny,
   • w - Tygodnie,
   • M - Miesiące,
   • y - Lata,
  • Proszę zobaczyć różnicę między minutami a miesiącami. Można także łączyć czasy, np. trim *art* 28d6h12m42s usunie wszystkich użytkowników pasujących do art swoją nazwą konta, których nie było na kanale od 28dni 6 godzin 12 minut i 42 sekund.
  • !mdelco MASKA - Wymagany poziom uprawnień: 500, patrz mdelcoowner.
  • !mdelcoowner MASKA - Usuwa wszystkich współwłaścicieli (coowners) z listy użytkowników kanału, których nazwy kont pasują do podanej maski. Wymagany poziom uprawnień: 500.
  • !mdelmaster MASKA - Usuwa wszystkich użytkowników z acc 300 (master) z listy użytkowników kanału, których nazwy kont pasują do podanej maski. Wymagany poziom uprawnień: 400
  • !mdelop MASKA - Usuwa wszystkich opow z listy użytkowników kanału, których nazwy kont pasują do podanej maski. Wymagany poziom uprawnień: 300
  • !mdelowner MASKA - Wymagany poziom uprawnień: Niedostępny dla normalnych użytkowników
  • !mdelpeon MASKA - To polecenie usuwa wszystkich użytkowników z poziomem 100 pasujących do wzoru nazwy. Wzór nazwy zawiera słowo, które powinno zawierać symbole wieloznaczne np. *art*r? zostanie dopasowany do wszystkich nazw, które zawierają art. Oraz nazwa musi sie kończyć na r i dowolną literę po r. Niestety nie ma komendy MDEL* dla innych poziomów uprawnień niż 100,200,300,400 oraz 500. Wymagany poziom uprawnień: 300
  • !mdeluser ZAKRES MASKA - Usuwa wszystkie konta odpowiadające podanej masce z dostępem określonym w zakresie z listy dostępu określonego kanału.
  • !depclean CEL CZAS_TRWANIA [VACATION] - Usuwa z listy dostępu kanału konta, patrz trim.


  Dostęp do kanału - sprawdzanie


  • !a - Pokazuje poziom, patrz access.
  • !a NICK|*KONTO - Pokazuje poziom, patrz access NICK.
  • !access - Wyświetla Twój poziom na kanale i infolinie.
  • !access NICK|*KONTO - To polecenie wyświetla poziom uprawnień użytkownika. Dodatkowo polecenie to wyświetla infolinie dla tego użytkownika.
  • !axs - Pokazuje poziom, patrz access.
  • !axs NICK|*KONTO - Pokazuje poziom, patrz access NICK.
  • !finger - Pokazuje poziom, patrz access.
  • !finger NICK|*KONT - Pokazuje poziom, patrz access NICK.
  • !ma - Pokazuje listę wszystkich kanałów gdzie masz access, patrz myaccess.
  • !myaccess - Wyświetla listę wszystkich kanałów na których masz dostęp oraz infolinie na tychże kanałach. Obsługa sieci może dodatkowo użyć nicku lub *konta, by przejrzeć listę innego użytkownika. Poziom twojego dostępu może być oddzielony przecinkiem od niżej wymienionych znaków oznaczających:
   • s - Twój dostęp na kanał został zawieszony.
   • o - AutoOp jest aktywny.
   • v - AutoVoice jest aktywny.
   • i - Autoinvite jest aktywny.
  • !probe - Pokazuje poziom, patrz access.
  • !probe NICK|*KONTO - Pokazuje poziom, patrz access NICK.


  Dostęp do kanału - lista dostępów


  • !clist [MASKA] - Pokazuje listę użytkowników z acc (od 400 do 499). Komenda ta pokazuje wszystkich użytkowników mających dostęp na danym kanale na poziomie Coowner (współwłaściciela). Jeśli dołączona jest maska, tylko Coowner (współwłaściciele) do których pasuje maska będą pokazani.
  • !lusers [MASKA] - Wyświetla listę dostępu do podanego kanału, patrz users.
  • !mlist [MASKA] - All osoby z dostępem 300- 399.
  • !olist [MASKA] - All osoby z dostępem 200- 299.
  • !plist [MASKA] - All osoby z dostępem 100- 199.
  • !users [MASKA] - Pokazuje listę użytkowników od 1 do 500 acc. Jeśli maska jest podana, zostaną wyświetleni tylko użytkownicy odpowiadający podanej masce.
  • !wlist [MASKA] - Wyświetla listę użytkowników posiadających status Właściciela na liście dostępu kanału. Jeśli użyta jest maska, tylko właściciele odpowiadający podanej masce zostaną wyświetleni.


  Dostęp do kanału - zmiana


  • !clvl NICK|*KONTO POZIOM - Tym poleceniem zmieniasz poziom uprawnień użytkownika. Użytkownik musi mieć niższy poziom uprawnień niż ty i nie możesz przydzielić mu większego poziomu niż ty masz.
  • !renice NICK|*KONTO POZIOM - Tym poleceniem zmieniasz poziom uprawnień użytkownika, patrz clvl.


  Banowanie


  • !addban NICK|MASKA [POWÓD] - Dodaje ban do listy stałych banów na kanale, pozostających w mocy aż do momentu zdjęcia ich za pomocą komendy delban. Jeśli dodawany ban pokrywa sie z juz istniejącym na liście banem, powód bana zostaje uaktualniony, jeśli dodawany ban pokrywa sie z banem czasowym, ban zostaje zmieniony w ban stały.
  • !addtb NICK|MASKA CZAS [POWOD] - Ban czasowy, patrz addtimedban.
  • !addtimedban NICK|MASKA CZAS [POWOD] - Dodaje ban czasowy do listy banów na kanale. To polecenie zachowuje się tak samo jak addban, z jedynym wyjątkiem, ban jest automatycznie zdejmowany po podanym przez użytkownika czasie. Jeśli ban odpowiada istniejącemu na liście, powód zostanie uaktualniony. Jeśli istniejący ban był banem czasowym, zostanie przedłużony. Bany czasowe mogą być usunięte poprzez polecenie delban, tak jak bany stałe. Takie bany mogą zostać zdjęte tylko poleceniem delban.
  • !atb NICK|MASKA CZAS [POWOD] - Ban czasowy, patrz addtimedban.
  • !b NICK|MASKA [POWOD] - Komenda ta nakłada bana na użytkownika, patrz ban.
  • !ban NICK|MASKA [POWOD] - Banuje nick lub maskę. Blokuje możliwość wejścia użytkownika na kanał. Maski występują w formacie <Nick>!<Ident>@<Host> i często zawierają wildcards(*). Jeśli nick został podany, maska wtedy jest automacznie generowana (rozwiązanie może nie być w pełni skuteczne). Ban może być usunięty albo za pomocą dowolnego klienta IRC albo za pomocą komend unban, unbanall. Jeśli ty zostałeś zbanowany ta metoda, możesz skorzystać z komendy unbanme. Przyklad: *!*serv@*.OnlineGamesNet zabroniłoby dostęp do kanału każdej osobie z identem serv oraz hostem *.OnlineGamesNet.
  • !tb NICK CZAS [POWOD] - Ban czasowy, patrz addtimedban.
  • !tban NICK CZAS [POWOD] - Ban czasowy, patrz addtimedban.
  • !stfu NICK|MASKA [POWOD] - Komenda ta nakłada bana na użytkownika, patrz ban.
  • !suckers NICK|MASKA [POWOD] - Komenda ta nakłada bana na użytkownika, patrz ban.


  Kopanie


  • !fu NICK|MASKA [POWÓD] - Kopie użytkownika, patrz kick.
  • !gtfo NICK|MASKA [POWÓD] - Kopie użytkownika, patrz kick.
  • !k NICK|MASKA [POWÓD] - Kopie użytkownika, patrz kick.
  • !kick NICK|MASKA [POWÓD] - Wykopuje użytkowników o danym nicku lub masce z podanym powodem. Jeśli nie został podanym powód, zostanie wtedy użyty domyślny powód.
  • !ksch NICK|MASKA [POWÓD] - Kopie użytkownika, patrz kick.
  • !leckmichfett NICK|MASKA [POWÓD] - Kopie użytkownika, patrz kick.
  • !lmf NICK|MASKA [POWÓD] - Kopie użytkownika, patrz kick.
  • !mimimi NICK|MASKA [POWÓD] - Kopie użytkownika, patrz kick.
  • !mobb NICK|MASKA [POWÓD] - Kopie użytkownika, patrz kick.
  • !pwn NICK|MASKA [POWÓD] - Kopie użytkownika, patrz kick.


  Banowanie + Kopanie


  • !addhonk NICK|MASKA [POWÓD] - Wykopuje oraz banuje, patrz kickban.
  • !cut NICK|MASKA [POWÓD] - Wykopuje oraz banuje, patrz kickban.
  • !emerge-C NICK|MASKA [POWOD] - Wykopuje oraz banuje, patrz kickban.
  • !kb NICK|MASKA [POWÓD] - Wykopuje oraz banuje, patrz kickban.
  • !kickban NICK|MASKA [POWÓD] - Wykopuje oraz banuje, z dodatkowo podanym powodem, każdego użytkownika z pasującym nickiem lub maska. Jeśli nie został podany powód, zostanie użyty powód domyślny.
  • !kree NICK|MASKA [POWÓD] - Wykopuje oraz banuje, patrz kickban.
  • !voteofftheisland NICK|MASKA [POWÓD] - Wykopuje oraz banuje, patrz kickban.
  • !wusch NICK|MASKA [POWÓD] - Wykopuje oraz banuje, patrz kickban.


  Bany - lista


  • !bans [NICK|MASKA] - Komenda ta pokazuje wszystkie stale oraz czasowe bany na danym kanale. Jeśli podano nick, wyświetlone zostaną wszystkie bany pasujące do nicka. Jeśli podano host bez żadnych wildcards(*), wyświetlone zostaną wszystkie bany które pasują do podanego hosta. Jeśli podano host zawierający wildcard(*), wyświetlone zostaną wszystkie bany zawierające wildcard (*).
  • !blist [NICK|MASKA] - Pokazuje listę banów, patrz bans.
  • !shitlist [NICK|MASKA] - Pokazuje listę banów, patrz bans.
  • !honklist [NICK|MASKA] - Pokazuje listę banów, patrz bans.


  Kasowanie banów - innym


  • !delban NICK|MASKA - Zdejmuje ban z listy banów na kanale. To polecenie działa zarówno dla banów stałych jak i czasowych.
  • !ub NICK|MASKA - Zdejmuje bana, patrz unban.
  • !uba - Usuwa wszystkie blokady, patrz unbanall.
  • !uba #KANAŁ - Usuwa wszystkie blokady, patrz unbanall.
  • !unban NICK|MASKA - Zdejmuje bana dla podanego nicku, lub maski hosta. Jeśli podany jest nick, ChanServ sprawdza jaki host powinien zostać odbanowany.
  • !unbanall - Usuwa wszystkie blokady na kanale gdzie komenda jest napisana.
  • !unbanall #KANAŁ - Usuwa wszystkie blokady z danego kanału.


  Kasowanie banów - sobie


  • !ubm - Zdejmuje bana, patrz unbanme.
  • !ubm #KANAŁ - Zdejmuje bana, patrz unbanme.
  • !unbanme #KANAŁ - Zdejmuje bana dla maski Twojego hosta na podanym kanale.


  Nadawanie i zdejmowanie @ i v - innym


  • !deop NICK [NICK...] - To polecenie odbiera wybranemu użytkownikowi(-om) tymczasowy status operatora.
  • !devoice NICK [NICK...] - To polecenie odbiera wybranemu użytkownikowi(-om) tymczasowy głos.
  • !dv NICK [NICK...] - Ta komenda spowoduje odebranie przez ChanServ głosu wskazanemu/wskazanym użytkownikom.
  • !op NICK [NICK...] - To polecenie daje wybranemu użytkownikowi(-om) tymczasowy status operatora.
  • !v NICK [NICK...] - To polecenie daje tymczasowy głos, patrz voice.
  • !voice NICK [NICK...] - Nadaje voice określonemu użytkownikowi na podanym kanale. Jeśli pominięty zostanie kanał, komenda voice zadziała na kanale, na którym została wykonana.


  Nadawanie i zdejmowanie @ i v - sobie


  • !duck - Ta komenda odbierze Ci Voice (+) lub OPa(@) w podanym kanale, patrz down.
  • !down - Ta komenda odbierze Ci Voice (+) lub OPa(@) w podanym kanale.
  • !downall - Wykonuje komendę down na każdym kanale do którego masz nadany dostęp.
  • !up - to polecenie daje nam - jeśli mamy wymagany poziom - głos lub status operatora.
  • !upall - to polecenie daje nam - jeśli mamy wymagany poziom - głos lub status operatora. to polecenie wykonywane jest na wszystkich kanałach, na których przebywasz w danym momencie.


  Zaproszenia


  • !ia - Zostaniesz zaproszony na kanały, patrz invitemeall.
  • !invite #KANAŁ - Zaprasza Ciebie do podanego kanalu.
  • !inviteme #KANAŁ - Zaprasza Ciebie do podanego kanalu, patrz invite.
  • !invitemeall - Zostaniesz zaproszony na wszystkie kanały na których jesteś nieobecny, gdzie uprzednio aktywowałeś opcje Autoinvite.


  Pomoc


  • !command KOMENDA - Aby sprawdzić listę dostępnych komend.
  • !rtfm - Patrz help.
  • !help - Wyświetla pomoc.
  • !help ban management - Zarządzanie banami
  • !help channel - Zarządzanie kanałem
  • !help information - Komendy informacyjne
  • !help KOMENDA - Info o komendzie.
  • !help oper - komendy Pomocnikow/IRC Operatorow.
  • !help user - Zarządzanie użytkownikami
  • !help votes - Komendy do glosowania
  • !hilfe [KOMENDA] - Działa jak help
  • !showcommands - Shows commands which you can execute (with their required access levels).


  Zabawy


  • !8 - Zadawanie pytania, patrz 8ball
  • !8ball - Zadaje pytanie magicznej kuli '8 Ball'. Magiczna kula nie zawsze udzieli Ci jednoznacznej odpowiedzi! Nie gwarantujemy tez udzielenia odpowiedzi w każdym kraju! Jedynie do użytku rozrywkowego!
  • !d KOSTKA - Rzut kośćmi. Przykład: !d 6 rzuca jedna 6-scienna kością. !d 5d4 rzuca pięcioma 4-sciennymi kośćmi i sumuje liczbę oczek, które na nich wypadły.
  • !wurf KOSTKA - Kostka, patrz d.
  • !huggle - Zabawy. Zostajesz przytulony/a przez ChanServ.
  • !ping - Powoduje, ze ChanServ odsyła Ci odpowiedz w formie pong. Może być użyte w celu sprawdzenia laga na sieci IRC, jednak w większości przypadków używane jest dla zabawy.
  • !wut - Zabawy, co jest?


  Informacje o kanale


  • !info - Komenda ta ukazuje garść informacji o użytkownikach kanału, stanie kanału oraz rejestracji.
  • !peek - Wyświetla aktualny topic, tryby, oraz operatorów podanego kanału. W przeciwieństwie do komendy info, peek wyświetla informacje kanału nie związane z ChanServ.
  • !events [LIMIT [WZÓR]] - Pozwala osobie z odpowiednim dostępem zobaczyć listę wydarzeń na podanym kanale. Jeśli podany jest wzór, tylko wydarzenia z podanym opisem będą wyświetlone. Ważne: Musisz podąć limit jeśli chcesz użyć wzoru aby wyświetlić interesujące Cie wydarzenia.


  Informacje o serwerze


  • !helpers - Pokazuje listę wszystkich dostępnych Supporterow. Nicki w nawiasach oznaczają ze dane nick mogą być aktualnie niedostępne z powody włączenia trybu away.
  • !ircops - Pokazuje listę wszystkich dostępnych Supporterow. Nicki w nawiasach oznaczają ze dane nick mogą być aktualnie niedostępne z powody włączenia trybu away.
  • !netinfo - Wyświetla zbiór statystyk dotyczących sieci.
  • !netstat - Wyświetla zbiór statystyk dotyczących sieci, patrz netinfo.
  • !staff - Wyświetla wszystkich IRC Operatorow i pomocników będących online. Osoby, których nicki sa w nawiasach maja ustawiony status away i prawdopodobnie są nieosiągalni.
  • !version - Info o wersji irca.


  Ankiety


  • !addoption OPCJA - Dodaje kolejna opcje do glosowania.
  • !addvote PYTANIE - Tworzy glosowanie w podanym kanale. Tylko jedno glosowanie może być aktywne w tym samym czasie - by rozpocząć nowe, musisz skasować stare (jeśli jest aktywne).
  • !deloption NUMER_OPCJI - Usuwa opcję. Jeśli nie znasz numeru id opcji, skorzystaj z vote. Jeśli glosowanie sie juz rozpoczęło, użytkownicy którzy oddali juz swe glosy na usuwana opcje, nie będą mogli ponownie zagłosować. Nie możesz usunąć opcji w przypadku gdy w sumie dostępne są tylko dwie opcje. W takim przypadku, dodaj najpierw nowa opcje.
  • !delvote - Usuwa głosowanie. Wyniki oraz lista głosujących są usunięte wraz z całym glosowaniem.
  • !endvote - Zatrzymuje glosowanie. Gdy glosowanie zostanie zatrzymane, nie może być juz ponownie wznowione.
  • !startvote - Rozpoczyna głosowanie. Pytanie, wymagany poziom do glosowania oraz opcje są wyświetlane dla wszystkich użytkowników na kanale.
  • !vote [NR_OPCJI] - Pokazuje opcje aktualnego glosowania. By zagłosować na którąś z opcji, podaj jej numer. Możesz głosować tylko jeśli masz odpowiedni poziom dostępu na kanale. Jeśli posiadasz dostęp do kanału co najmniej na poziomie master, możesz także zobaczyć opcje glosowania, które nie jest aktywne.
  • !voteresults [*] - Pokazuje wyniki aktualnego glosowania. Jeśli posiadasz dostęp do kanału co najmniej na poziomie master, możesz użyć znaku (*) na końcu komendy by wyświetlić wyniki wszystkim użytkownikom na kanale.
  • !voters - Wyświetla wszystkich użytkowników, którzy wzięli udział w glosowaniu.


  Zarządzanie kanałem


  • !open - Komenda powoduje, ze ChanServ usuwa wszystkie tryby kanału, które uniemożliwiają przebywanie/wejście użytkownika, a także zdejmuje wszystkie bany związane z maska użytkownika.
  • !resync - To polecenie synchronizuje listę użytkowników. Tak więc wszyscy użytkownicy, którzy mają minimalny poziom do giveops otrzymają status operatora, użytkownicy z minimalnym poziomem dla givevoice otrzymają głos. Wszyscy pozostali użytkownicy zostaną pozbawieni statusu operatora, bądź głosu.
  • !giveownership NICK|*KONTO - Przekazuje prawa własności kanału innemu użytkownikowi znajdującemu sie na liście dostępu tego kanału. Zostajesz zdegradowany do pozycji współwłaściciela, a podany użytkownik awansowany na właściciela.
  • !unreg - Patrz unregister.
  • !unregister - Wyrejestrowuje kanał (musisz być właścicielem kanału).
  • !topic - Temat jest zmieniany na domyślny temat na kanale.
  • !topic * - Usuwa temat.
  • !topic TEMAT - Ustawia aktualny temat dla wybranego kanału. Wymagania są sprawdzane: * Jeśli masz access równy lub większy niż zdefiniowany w enftopic, temat zostanie zastąpiony przez podany twój temat. * Jeśli sprecyzowałeś topicmask, tylko zmienna część tematu zostanie zastąpiona. * Jeśli nie ustawiłeś ani topicmask ani defaulttopic, nic się nie zmieni.
  • !set - Ustawia niektóre opcje kanału. Bez podania argumentów, wyświetli aktualne wartości wszystkich opcji kanału.


  Zarządzanie userami


  • !seen KONTO - Informuje czy określony użytkownik przebywa na podanym kanale lub kiedy był na nim widziany po raz ostatni.
  • !unsuspend NICK|*KONTO - Przywraca dostęp do kanału określonej osoby (po tym, jak dostęp tej osoby został zawieszony).
  • !suspend NICK|*KONTO - Zawiesza dostęp określonego użytkownika do kanału. Może on zostać przywrócony używając komendy unsuspend.
  • !wipeinfo NICK|*KONTO - Usuwa linie info podanego użytkownika kanału.
  • !uset - Wyświetla dostępne ustawienia.


  Inne


  • !delnote NAZWA_NOTKI - Usuwa notkę z kanału. Żeby można było usunąć notatkę, musisz mięć prawa do dodania notatki.
  • !mode [+|-][+|-][CcmntilkDrspov] [LIMIT] [HASŁO] [NICK] [[NICKI]] - To polecenie ustawia tryb na kanale. (limit jest wymagany tylko w przypadku trybu l // hasło jest tylko wymagane w przypadku trybu k // nick i następne nicki są wymagane tylko w przypadku trybów o lub v ) Jeśli nie podasz parametru, standardowe tryby zostaną ustawione. Jeśli podasz parametr, tryb zostanie ustawiony. Standardowe tryby mogą zostać zmienione tylko przez użytkowników z poziomem równym lub większym ustalonym przez enfmodes.
  • !note [TYP [NOWY_TEKST_NOTKI]] - Bez podania argumentów, wyświetla lista wszystkich widocznych notek na podanym kanale. Z jednym argumentem, wyświetla listę notek określonego typu (jeśli typ ten jest dla Ciebie możliwy do zobaczenia). Z dwoma argumentami, ustawia typ notki (jeśli możesz go ustawić).


  Ustawienia użytkownika


  • !setinfo INFO - Ustawia infolinię, którą wyświetla Chanserv po wejściu na kanał (Tylko w przypadku, gdy nie byłeś na kanale dłużej niż 30 sek)
  • !uset autoinvite 0 - Wyłącza automatyczne zaproszenia na dany kanał jeśli masz do niego dostęp i jeśli po autoryzacji nie przebywasz na danym kanale.
  • !uset autoinvite 1 - ChanServ zaprosi na dany kanał jeśli masz do niego dostęp i jeśli po autoryzacji nie przebywasz na danym kanale.
  • !uset info * - Kasuje infolinię
  • !uset info INFO - Ustawia infolinię, którą wyświetla Chanserv po wejściu na kanał (Tylko w przypadku, gdy nie byłeś na kanale dłużej niż 30 sek)
  • !uset noautoop 0 - Włącza automatyczne nadawanie statusu operatora przez Chanserv przy wejściu na kanał bądź autoryzacji.
  • !uset noautoop 1 - Wyłącza automatyczne nadawanie statusu operatora przez Chanserv przy wejściu na kanał bądź autoryzacji.
  • !uset noautovoice 0 - Włącza automatyczne nadawanie statusu voice przez Chanserv przy wejściu na kanał bądź autoryzacji.
  • !uset noautovoice 1 - Wyłącza automatyczne nadawanie statusu voice przez Chanserv przy wejściu na kanał bądź autoryzacji.  Ustawienia kanału


  • !set ctcpreaction - Wyświetla reakcje Chanserv, gdy użytkownik nie mający odpowiedniego dostępu na kanale zgodnie z CTCPUSERS wykona polecenie.
   • !set ctcpreaction 0 - Kopie użytkownika.
   • !set ctcpreaction 1 - Kopie i banuje użytkownika.
   • !set ctcpreaction 2 - Banuje użytkownika na 3 minuty.
   • !set ctcpreaction 3 - Banuje użytkownika na 5 minut.
  • !set ctcpusers POZIOM - Ustawia minimalny poziom do skorzystania z poleceń CTCP na kanale (Możliwe tylko w przypadku flagi -C).
  • !set defaulttopic TEKST - Ustawia temat, który jest ustawiany w momencie wywołania komendy topic bez parametru.
  • !set dynlimit 0 - Usuwa limit wejścia na kanał.
  • !set dynlimit 1 - Ustawia limit (mode +l) który będzie regulowany w zależności od ilości osób na kanale +20 (przeciwdziałanie masowemu dołączaniu do kanału).
  • !set enfmodes POZIOM - Ustawia minimalny poziom do skorzystania ze zmiany trybów kanału.
  • !set enfops POZIOM - Ustawia minimalny poziom do skorzystania z możliwości nadawania innym użytkownikom statusu operatora.
  • !set enftopic POZIOM - Ustawia minimalny poziom do skorzystania obejścia domyślnego tematu.
  • !set expire - Kanał wygaśnie po tym czasie. Dla obsługi.
  • !set giveops POZIOM - Ustawia minimalny poziom do skorzystania z automatycznego nadania statusu operatora po wejściu na kanał.
  • !set givevoice POZIOM - Ustawia minimalny poziom do skorzystania z automatycznego nadania głosu po wejściu na kanał.
  • !set greeting TEKST - Ustawia powitanie, które zobaczy każdy użytkownik dołączający do kanału. Jeśli użytkownik ma dostęp na kanale i jest ustawiony usergreeting, greeting nie zostanie wyświetlony.
  • !set inviteme POZIOM - Ustawia minimalny poziom do skorzystania z zaproszenia samego siebie na kanał przy pomocy polecenia inviteme.
  • !set modes [+|-][+|-][ccmntilkdrspov] [LIMIT] [HASŁO] [NICK] [[NASTĘPNE NICKI]] - To polecenie ustawia tryb na kanale. Ograniczenia:
   • limit jest wymagany tylko w przypadku trybu l
   • hasło jest tylko wymagane w przypadku trybu k
   • nick i następne nicki są wymagane tylko w przypadku trybów o lub v
  • Jesteś w stanie zmienić opcje kanału, tylko gdy masz wystarczający poziom uprawnień do polecenia mode. Aby powtórzyć ustawienia wpisz set modes.
  • !set modtopic POZIOM - Kto może zmieniać topicmask i defaulttopic.
  • !set nodelete 0 - Kasuje ochronę przed skasowaniem przez system.
  • !set nodelete 1 - Ustawia na kanale ochronę przed skasowaniem przez system. Tylko Operatorzy IRC mogą zmienić to ustawienie.
  • !set protect - Wyświetla, którzy użytkownicy będą chronieni przed kickami/banami i innych czynności ze strony innych użytkowników.
   • !set protect 0 - Nie-użytkownicy i użytkownicy będą chronieni przed tymi co mają ten sam lub niższy poziom uprawnień
   • !set protect 1 - Użytkownicy będą chronieni przed tymi co mają ten sam lub niższy poziom uprwanień.
   • !set protect 2 - Użytkownicy będą chronieni przed tymi co mają niższy poziom uprwanień.
   • !set protect 3 - Żaden z użytkowników nie będzie chroniony.
  • !set pubcmd POZIOM - Ustawia minimalny poziom do korzystania z poleceń takich jak !topic na kanale publicznym.
  • !set setters POZIOM - Ustawia minimalny poziom do skorzystania ze zmian ustawień kanału.
  • !set topicmask TEKST - Ustawia maskę tematu ze zmiennym parametrem *, który będzie nadpisywany przy pomocy polecenia topic.
  • !set topicrefresh LICZBA - Określa czy (i jak często) ChanServ Bedzie odświeżać topić.
  • !set topicsnarf POZIOM - Ustawia minimalny poziom do skorzystania z polecenia /topic #kanał TEMAT w celu ustawienia tematu i zastąpienia domyślnego tematu
  • !set toys - To ustawienie wyświetla jak Chanserv będzie reagował na polecenia takie jak !8ball, bądź czy w ogóle będzie odpowiadał.
   • !set toys 0 - Zabawki są wyłączone całkowicie.
   • !set toys 1 - Zabawki będą odpowiadać prywatnie.
   • !set toys 2 - Zabawki będą odpowiadać publicznie.
  • !set unreviewed - Wskazuje kanały, które nie zostały manualnie przejrzane. Dla Operatorów IRC.
  • !set usergreeting TEKST - Ustawia powitanie, które jest wyświetlane dla każdego użytkownika z uprawnieniami na kanale. greeting nie zostanie dla nich wyświetlony.
  • !set userinfo POZIOM - Ustawia minimalny poziom do skorzystania z polecenia userinfo.
  • !set voters POZIOM - Kto może głosować na kanale (używając komendy vote).

  Faficzka :S