Mikroeventi!

 • microevent.PNG


  Ave gladaitori!


  Uslišenim molitvama građana Rima osvojili smo naklonost bogova.

  Po zaslugama, svi igrači 31.10. - 01.11.2018 biti će blagoslovljeni sa navedenim bonusima  • 20% popusta na Centurion
  • 20% kraća regeneracija bodava za tamnicu
  • 25% više bodova za tamnice
  • 200% više slave u tamnicama

  Dark-Assassin  s2

  s8

 • microevent.PNG  Ave gladaitori!


  Uslišenim molitvama građana Rima osvojili smo naklonost bogova.

  Po zaslugama, svi igrači biti će blagoslovljeni sa navedenim bonusima  07.11. - 08.11.2018

  • 25% veća uspješnosti u kovanju
  • 10% kraće vrijeme kovanja  10.11.2018

  • 20% veća šansa za dobivanje alata za kovanje

  Dark-Assassin  s2

  s8

 • microevent.PNG  Ave gladaitori!


  Uslišenim molitvama građana Rima osvojili smo naklonost bogova.

  Po zaslugama, svi igrači biti će blagoslovljeni sa navedenim bonusima:

  12.11. - 13.11.2018

  • 40% više zlata na ekspedicijama
  • nema gubitka izdržljivosti  16.11. - 17.11.2018

  • 10% veća šansa za pronalaženjem predmeta
  • 20% manje plaćanje rubina na aukciji

  Dark-Assassin  s2

  s8

 • microevent.PNG


  Ave gladaitori!


  Uslišenim molitvama građana Rima osvojili smo naklonost bogova.

  Po zaslugama, svi igrači biti će blagoslovljeni sa navedenim bonusima:  19.11. - 20.11.2018


  • 200% više iskustva u tamnici i areni
  • 30% više iskustva na ekspediciji


  24.11.2018

  • 20% jeftiniji trening


  25.11.2018

  • 150% više iskustva u areni
  • 20% manji utrošak zlata kod trgovca

  Dark-Assassin  s2

  s8

 • microevent.PNG


  Ave gladaitori!


  Uslišenim molitvama građana Rima osvojili smo naklonost bogova.

  Po zaslugama, svi igrači biti će blagoslovljeni sa navedenim bonusima:

  04.12.2018

  • 40% više zlata na ekspedicijama
  • nema gubitka izdržljivosti  07.12. - 08.12.2018

  • 50% više ekspediciskih bodova
  • 40% više zlata na ekpediciji
  • 50% brža regeneracija ekspediciskih bodova

  Dark-Assassin  s2

  s8

 • microevent.PNG  Ave gladaitori!


  Uslišenim molitvama građana Rima osvojili smo naklonost bogova.

  Po zaslugama, svi igrači 11.12. - 12.12.2018 biti će blagoslovljeni sa navedenim bonusima  • 150% više iskustva u areni
  • 20% manje zlata kod trgovca

  Dark-Assassin  s2

  s8

 • microevent.PNG  Ave gladaitori!


  Uslišenim molitvama građana Rima osvojili smo naklonost bogova.

  Po zaslugama, svi igrači 14.12. - 16.12.2018 biti će blagoslovljeni sa navedenim bonusima

  • 50% više ekspediciskih bodova
  • 50% brža regeneracija ekspediciskih bodova
  • 10% veća šansa za pronalaženjem rubina na ekspediciji
  • 50% kraće hlađenje zadataka
  • 10% veća šansa za dobivanje resursa za kovanje /svitka

  Dark-Assassin  s2

  s8