Mikroeventi!

 • microevent.PNG


  Ave gladiatori!


  Uslišenim molitvama građana Rima osvojili smo naklonost bogova.

  Po zaslugama, svi igrači biti će blagoslovljeni sa navedenim bonusima:
  25.03.-27.03.2019

  • 25% kraća regeneracija bodava za tamnicu
  • 25% više bodova za tamnice  30.03.-31.03.2019

  • 25% veća uspješnosti u kovanju
  • 10% kraće vrijeme kovanja

  Dark-Assassin  s2

  s8

 • microevent.PNG  Ave gladaitori!


  Uslišenim molitvama građana Rima osvojili smo naklonost bogova.

  Po zaslugama, svi igrači 04.04. - 05.04.2019. biti će blagoslovljeni sa navedenim bonusima:  • 50% više ekspediciskih bodova
  • 50% brža regeneracija ekspediciskih bodova
  • 10% veća šansa za pronalaženjem rubina na ekspediciji
  • 50% kraće hlađenje zadataka

  Dark-Assassin  s2

  s8

 • microevent.PNG


  Ave gladiatori!


  Uslišenim molitvama građana Rima osvojili smo naklonost bogova.

  Po zaslugama, svi igrači biti će blagoslovljeni sa navedenim bonusima:

  08.04.-09.04.2019

  • 20% veća šansa za pronalaskom predmeta
  • 50% više ekspediciskih bodova
  • 50% brža regeneracija ekspediciskih bodova  13.04.-14.04.2019

  • 150% više iskustva u areni
  • 20% manji utrošak zlata kod trgovca

  Dark-Assassin  s2

  s8

 • microevent.PNG


  Ave gladiatori!


  Uslišenim molitvama građana Rima osvojili smo naklonost bogova.

  Po zaslugama, svi igrači biti će blagoslovljeni sa navedenim bonusima:  18.04.-19.04.2019

  • 40% više zlata na ekspedicijama
  • nema gubitka izdržljivosti


  21.04.-22.04.2019

  • 150% više iskustva u areni
  • 20% manji utrošak zlata kod trgovca


  23.04.2019

  • 20% jeftiniji trening
  • 50% više ekspediciskih bodova
  • 50% brža regeneracija ekspediciskih bodova
  • 20% veća šansa za pronalaskom predmeta


  26.04.-28.04.2019

  • 50% više ekspediciskih bodova
  • 50% brža regeneracija ekspediciskih bodova
  • 40% više zlata na ekspedicijama

  Dark-Assassin  s2

  s8

 • microevent.PNG  Ave gladiatori!


  Kao kompenzacija za bug vezano sa zadnjeg update-a ( Neušpješno implemenitirano kraće kovanje) imati ćemo 13.04 .2019– 16.04.2019 ovaj mikroevent:


  • 50% kraće kovanje/ taljenje


  Iako će u opisu ingame pisati samo da je smanjeno kovanje, to neće utjecati da je smanjeno oboje.

  Dark-Assassin  s2

  s8

 • microevent.PNG


  Ave gladaitori!


  Uslišenim molitvama građana Rima osvojili smo naklonost bogova.

  Po zaslugama, svi igrači 02.05. - 03.05.2019 biti će blagoslovljeni sa navedenim bonusima  • 20% popusta na Centurion
  • 20% brža regeneracija bodava za tamnicu
  • 25% više bodova za tamnice
  • 200% više slave u tamnicama

  Dark-Assassin  s2

  s8

 • microevent.PNG


  Ave gladiatori!


  Uslišenim molitvama građana Rima osvojili smo naklonost bogova.

  Po zaslugama, svi igrači biti će blagoslovljeni sa navedenim bonusima:

  06.05.-07.05.2019

  • 200% više iskustva u tamnicama
  • 30% više iskustva na ekspediciji
  • 200% više iskustva u areni


  10.05.2019

  • 20% jeftiniji trening

  Dark-Assassin  s2

  s8

 • microevent.PNG  Ave gladiatori!


  Uslišenim molitvama građana Rima osvojili smo naklonost bogova.

  Po zaslugama, svi igrači biti će blagoslovljeni sa navedenim bonusima:  14.05.-15.05.2019

  • 25% brža regeneracija bodava za tamnicu
  • 25% više bodova za tamnice


  17.05.-18.05.2019

  • 40% više zlata na ekspedicijama
  • nema gubitka izdržljivosti


  19.05.-20.05.2019

  • 20% veća šansa za dobivanje alata za kovanje

  Dark-Assassin  s2

  s8

 • microevent.PNG  Ave gladiatori!


  Uslišenim molitvama građana Rima osvojili smo naklonost bogova.

  Po zaslugama, svi igrači biti će blagoslovljeni sa navedenim bonusima:  22.05.2019

  • 10% veća šansa za dobivanje resursa za kovanje /svitka  25.05.2019

  • 150% više iskustva u areni
  • 20% manje zlata kod trgovca

  Dark-Assassin  s2

  s8

 • microevent.PNG


  Ave gladiatori!


  Uslišenim molitvama građana Rima osvojili smo naklonost bogova.

  Po zaslugama, svi igrači biti će blagoslovljeni sa navedenim bonusima:  27.05. - 29.05.2019

  • 50% više ekspediciskih bodova
  • 50% brža regeneracija ekspediciskih bodova
  • 40% više zlata na ekspedicijama


  02.06. - 03.06.2019

  • 50% više ekspediciskih bodova
  • 50% brža regeneracija ekspediciskih bodova
  • 10% veća šansa za pronalaženjem rubina na ekspediciji
  • 50% kraće hlađenje zadataka

  Dark-Assassin  s2

  s8