📖 Ръководство за коване

 • Ръководство за коване


  Било то за нови играчи или за стари играчи, които не са влизали от доста време, реших да направя това ръководство за коване на предмети, като обясня кое за какво е и Ви проведа през целия процес.


  Свитъци:

  • Могат да бъдат намерени като ходите на експедиции или по време на евенти.
  • Има свитъци за представки и наставки като примери за представки са "Тцлити", "Гай", "Antonius", "Луций", а за наставки "на Огъня", "на покушението", "на деликатността"

  Ето как могат да изглеждат няколко свитъка:
  • Свитъците се активират като ги хванете от инвентара Ви и ги поставите върху героя си (по същия начин както храната), след което ще видите текст потвърждаващ това, че сте научили свитъка.
  • След като изучите свитъка можете да откриете наставката или представката, която сте изучили в ковачницата. Изберете предмет, който искате да изковете и наставката/представката, с която бихте искали да го изковете.

  Пример:
  • Наемът за ковачницата може да бъде заплатен в рубини, както и в злато.
  • След като изберете предметът, в дясно (под инвентара Ви), ще видите нужните ресурси, които са Ви нужни за да изковете предмета.

  Пример:

  За коването:

  • За да добавите ресурси към коването, трябва да сложите нужните ресурси, които се изискват в предопределеното за тях място (представлява поле от 6 квадратчета, подобно на това на пазара).
  • Качеството на ресурсите ще определи качеството и на предмета ви. Тоест, добавянето на по-голямо количество от по-качествен (по-висок цвят) ресурс, ще увеличи шансовете на това да получите предмет с по-високо качество.
  • Можете да подобрите шансовете си за коване, да намалите нужното количество ресурси за коване, да повишите шанса за по-високо качество на изковавания предмет или да намалите времето за коване с инструментите, които се закупуват от Малифика.
  • След като съберете нужните ресурси, ще видите шансовете си за качеството на предмета при коването над необходимите ресурси.
  • След като сте събрали всички нужни ресурси, можете да започнете да ковете предметът.
  • Ако коването се провали, ще получите само част от ресурсите си обратно.
  • Ако спрете коването преди да бъде изкован предметът, ще получите ресурсите си обратно.
  • Можете да получите ресурси за коване от топене на предмети в пещта, както и от експедиции.


  Пещ:

  • Сложете предметът, който искате да разтопите в съответното поле в пещта и изберете дали искате да използвате рубини или злато за наема на пещта.
  • В пещта можете да видите предмета, който сте избрали за разтопяване, колко ще Ви струва наема на пещта, и вероятните ресурси, които бихте получили след като разтопяването приключи.
  • След като натиснете върху избраната от Вас цена (било то в злато или рубини) разтопяването ще започне, като ще видите брояч, който показва колко време остава докато предметът ще бъде разтопен.
  • Ако откажете топенето, ще получите предметът си обратно.


  Работна маса:

  • Докато се биете на експедиции или на арената, предметите Ви губят здравина.
  • Можете да поправяте предметите си в замяна на малко ресурси в работната маса.
  • Когато един предмет е поправен, дава допълнителни бонуси.
  • Възможно е предметът да е поправен над 100% което добавя "Състояние" под здравината на предмета, докато предметът има "Състояние" получавате допълнителни бонуси.
  • Обяснения за значението на "Здравина" и "Състояние" на предметите:


   Здравина над "0"

   Състояние над "0" отговаря на по-високо качество (цвят)   Здравина над "0"

   Състояние = "0" отговаря на същото качество (цвят)   Здравина = "0"

   Състояние = "0" отговаря на по-ниско качество (цвят)


  Horreum:

  • Horreum-ът служи за съхранение и подобрение на ресурси.
  • За да добавите ресурси, е нужно просто да изберете дали искате да ги добавите от инвенторията си или от пакетите ви, след което да натиснете на "Давай!"  • Опциите "Продай" и "Изтрий" служат само ако имате над 99,999 ресурса от един тип и качество. След което ресурсите ще бъдат съответно продавани или изтривани.
  • Можете да подобрявате ресурсите си от полето малко по надолу,


  Пример:
  • Точките в горния край са индикатори на това какво качество е ресурса, който имате.
  • Натискайки някоя от стрелките, ще създаде 1 бройка от ресурса с качеството, което е била стрелката като използва 10 ресурса от предишното качество. (Например: Ако натисна на лилавата стрелка, ще използва 10 тинктури за издръжливост със синьо качество за да създаде 1 тинктура с лилаво качество.
  • Можете да вземете ресурси от Horreum-a по всяко време като изберете от менюто типа на ресурса, качеството му и изберете количество от ресурса които бихте искали да получите. След като натиснете "Давай!" ще получите ресурсите си като пакет.
  Надявам се информацията да ви е била полезна.

  Приятна игра!