Komandas struktūra

 • announcement_gladiatus_lv_b6de96c3bc72a634d5a3fe0457f53010.png


  Komūnas Menedžeris / Community Manager


  CommunityManager_gladiatus_en_d878c8eb9b6755098842f019f88cb48c.png


  Nightmare
  Pienākumi: oficiāli pārstāvēt Gameforge intereses izvēlēties un apstiprināt spēles un foruma administratoru; izskatīt sūdzības par spēles vai foruma administratoru; sniegt konsultācijas par spēles/foruma noteikumiem gadījumos, kad to nespēj darīt foruma vai spēles administrators. atbildēt par spēli atbildēt par forumu atbildēt par komandu būt kompetentam jebkurā jautājumā, kas skar spēli & forumu


  Gadījumi, kad jāsazinās ar kopienas menedžeri: ja Jums ir sūdzības par kopienas menedžera vai spēles un foruma administratora darbību; ja kopienas menedžers un spēles vai foruma administrators Jums neatbild ilgāk kā 48 stundas.
  Komandas Lideris / Team Manager


  TeamManager_gladiatus_en_d878c8eb9b6755098842f019f88cb48c.png  --  Pienākumi: aizvietot komūnas menedžeri tā prombūtnes laikā; pildīt komūnas menedžera vietnieka pienākumus; risināt strīdīgos jautājumus starp foruma / spēles administratoru un spēlētājiem kā arī foruma apmeklētājiem izvēlēties un apstiprināt spēles un foruma administratoru; izskatīt sūdzības par spēles vai foruma administratoru; sniegt konsultācijas par spēles/foruma noteikumiem gadījumos, kad to nespēj darīt foruma vai spēles administrators. pārstāvēt komandas intereses jebkurā jautājumā, kas skar spēli & forumu


  Gadījumi, kad jāsazinās ar kopienas menedžeri: ja Jums ir sūdzības par spēles vai foruma administratora darbību; ja spēles vai foruma administrators Jums neatbild ilgāk kā 48 stundas.  Spēles Administrators /Foruma Administrators


  GameAdmin_gladiatus_en_d878c8eb9b6755098842f019f88cb48c.png BoardAdmin_gladiatus_en_d878c8eb9b6755098842f019f88cb48c.png  Spēles Administrators
  (Game Administrator)
  Foruma Administrators
  (Board Administrator)
  sirmis
  Lady Poe


  Spēles Administrators / Game Administrator (GA):
  Foruma Administrators / Board Administrator (BA):


  Spēles SuperOperators / Foruma Supermoderators  SuperGameOperator_gladiatus_en_d878c8eb9b6755098842f019f88cb48c.png SuperModerator_gladiatus_en_d878c8eb9b6755098842f019f88cb48c.png  Spēles SuperOperators
  (Super Game Operator)
  Foruma Supermoderators
  (Super Moderator)
  Klaus
  --


  Spēles SuperOperators / Super Game Operator (SGO):  Foruma Supermoderators / Super Moderators (SMod):


  Spēles Operators / Foruma Moderators  GameOperator_gladiatus_en_d878c8eb9b6755098842f019f88cb48c.png Moderator_gladiatus_en_d878c8eb9b6755098842f019f88cb48c.png  Spēles Operators
  (Game Operator)
  Foruma Moderators
  (Moderators)
  Spēles Operators / Game Operators (GO):
  Foruma Moderators / Moderators (Mod):


  Spēles Operators (pārbaudes laiks) / Foruma Moderators (pārbaudes laiks)  TrialGameOperator_gladiatus_en_d878c8eb9b6755098842f019f88cb48c.png TrialModerator_gladiatus_en_d878c8eb9b6755098842f019f88cb48c.png  Spēles Operators (pārbaudes laiks)
  (Trial Game Operator)
  Foruma Moderators (pārbaudes laiks)
  (Trial Moderators)
  --
  --  Spēles Operators pārbaudes laiks (GO/GO Trial):  Foruma Moderators pārbaudes laiks (TMod):