Μηνιαία συντήρηση

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  ακόμη μία προγραμματισμένη συντήρηση για την Τετάρτη 18.01.2023

  μεταξύ 11:00 κ 12:0όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.
  Η ομάδα της Gameforge

  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  ακόμη μία προγραμματισμένη συντήρηση για την Τετάρτη 22.02.2023

  μεταξύ 11:00 κ 12:0όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.
  Η ομάδα της Gameforge

  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  ακόμη μία προγραμματισμένη συντήρηση για την Παρασκευή 24.03.2023

  μεταξύ 11:00 κ 12:0όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.
  Η ομάδα της Gameforge

  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  ακόμη μία προγραμματισμένη συντήρηση για την Πέμπτη 20.04.2023

  μεταξύ 10:00 κ 11:3όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.
  Η ομάδα της Gameforge

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  Θα πραγματοποιήσουμε συντήρηση δικτύου τη Δευτέρα, 24.04.2023 μεταξύ 05:00 CEST και 09:00 CEST.

  Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενδέχεται να προκληθεί διακοπή λειτουργίας ή/και αποσύνδεση.
  Η ομάδα της Gameforge

  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!
  ακόμη μία προγραμματισμένη συντήρηση για την Τρίτη 23.05.2023

  μεταξύ 10:00 κ 11:3όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.
  Η ομάδα της Gameforge

  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  ακόμη μία προγραμματισμένη συντήρηση για την Τρίτη 27.06.2023

  μεταξύ 10:00 κ 11:3όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.
  Η ομάδα της Gameforge

  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  ακόμη μία προγραμματισμένη συντήρηση για την Τρίτη 25.07.2023

  μεταξύ 10:00 κ 11:30 CEST όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.
  Η ομάδα της Gameforge

  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  ακόμη μία προγραμματισμένη συντήρηση για την Τρίτη 22.08.2023

  μεταξύ 10:00 κ 11:30 CEST όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.
  Η ομάδα της Gameforge

  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  ακόμη μία προγραμματισμένη συντήρηση για την Τρίτη 26.09.2023

  μεταξύ 10:00 κ 11:30 CEST όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.
  Η ομάδα της Gameforge

  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  ακόμη μία προγραμματισμένη συντήρηση για την Δευτέρα 25.10.2023

  μεταξύ 10:00 κ 11:30 CEST όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.
  Η ομάδα της Gameforge

  10802olkt1.png

 • Καλημέρα μονομάχοι!  Θα πραγματοποιήσουμε συντήρηση δικτύου τη Δευτέρα, 23.10.2023 μεταξύ 05:00 CEST και 09:00 CEST.

  Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενδέχεται να προκληθεί διακοπή λειτουργίας ή/και αποσύνδεση.  Η ομάδα της Gameforge

  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  ακόμη μία προγραμματισμένη συντήρηση για την Τετάρτη 10.01.2024

  μεταξύ 10:00 κ 11:30 CEST όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.
  Η ομάδα της Gameforge

  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  ακόμη μία προγραμματισμένη συντήρηση για την Τρίτη 27.02.2024.

  μεταξύ 10:00 κ 11:30 CEST όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.
  Η ομάδα της Gameforge

  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  ακόμη μία προγραμματισμένη συντήρηση για την Τρίτη 20.02.2024.

  μεταξύ 10:00 κ 12:30 CEST όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.
  Η ομάδα της Gameforge

  10802olkt1.png

 • Καλημέρα μονομάχοι!  ακόμη μία προγραμματισμένη συντήρηση για την Τρίτη 26.03.2024.

  μεταξύ 10:00 κ 11:30 CEST όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.
  Η ομάδα της Gameforge

  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  ακόμη μία προγραμματισμένη συντήρηση για την Δευτέρα 29.04.2024.

  μεταξύ 10:00 κ 11:30 CEST όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.
  Η ομάδα της Gameforge

  10802olkt1.png

 • Καλημέρα μονομάχοι!  Θα πραγματοποιήσουμε συντήρηση δικτύου τη Δευτέρα, 24.04.2024 -μεταξύ 04:30 CEST και 09:00 CEST.


  Αυτή η συντήρηση θα επηρεάσει την υπηρεσία όλων των παιχνιδιών του προγράμματος περιήγησής μας και οι παίκτες δεν θα μπορούν να συνδεθούν και να παίξουν, μερικώς ή πλήρως, εκείνη την ημέρα μεταξύ 5:00 και 9:00 CEST.


  Σας ευχαριστούμε για την υπομονή και την κατανόησή σας.


  Η ομάδα της Gameforge

  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  ακόμη μία προγραμματισμένη συντήρηση για την Τρίτη 25.06.2024.

  μεταξύ 10:00 κ 11:30 CEST όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.
  Η ομάδα της Gameforge

  10802olkt1.png