Μηνιαία συντήρηση

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  Μια άλλη προγραμματισμένη συντήρηση για την Πέμπτη 21.11.2019

  μεταξύ 13:10 κ 13:35 όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.

  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  Μια άλλη προγραμματισμένη συντήρηση για την Πέμπτη 23.01.2020

  μεταξύ 11:00 κ 12:00 το πρωί όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.

  10802olkt1.png

 • Καλημέρα μονομάχοι!


  Λόγω έκτακτου προβλήματος στο λογισμικό, ο server 16 θα είναι εκτός λειτουργίας για περίπου 30-60 λεπτά


  Έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 (ώρα Γερμανίας)  Ευχαριστούμε για την κατανόηση.


  Η ομάδα της Gameforge


  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  Μια άλλη προγραμματισμένη συντήρηση για την Τρίτη 18.02.2020

  μεταξύ 11:00 κ 12:00 όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.

  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  Μια άλλη προγραμματισμένη συντήρηση για την Τρίτη 17.03.2020

  μεταξύ 11:00 κ 12:00 όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.

  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  Μια άλλη προγραμματισμένη συντήρηση για την Τρίτη 21.04.2020

  μεταξύ 11:00 κ 12:00 όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.

  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  Μια άλλη προγραμματισμένη συντήρηση για την Δευτέρα 27.04.2020 μεταξύ 06:00 και 09:00 το πρωί όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  Θα υπάρξει ακόμη μία προγραμματισμένη συντήρηση για την μεθεπόμενη εβδομάδα, την Τρίτη 19 Μαίου μεταξύ 11:00 κ 12:00

  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  Μια άλλη προγραμματισμένη συντήρηση για την Τρίτη 16.06.2020

  μεταξύ 11:00 κ 12:00 όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.

  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  Θα υπάρξει ακόμη μία προγραμματισμένη συντήρηση για την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 22 Ιουλίου μεταξύ 11:00 κ 12:00

  10802olkt1.png

 • Καλημέρα μονομάχοι!  Μια άλλη προγραμματισμένη συντήρηση για σήμερα Τετάρτη 19.08.2020

  μεταξύ 11:00 κ 12:00 όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.

  10802olkt1.png

 • Καλημέρα μονομάχοι!  Μια άλλη προγραμματισμένη συντήρηση για την Τετάρτη 16.09.2020

  μεταξύ 11:00 κ 12:00 όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.

  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  Θα υπάρξει ακόμη μία προγραμματισμένη συντήρηση για την μεθεπόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου μεταξύ 11:00 κ 12:00

  10802olkt1.png