Μηνιαία συντήρηση

 • Καλησπέρα μονομάχοι!


  Θα υπάρξει ακόμη μία προγραμματισμένη συντήρηση για την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 20 Ιουνίου μεταξύ 11:00 κ 12:00  Η ομάδα της Gameforge  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!


  Μια άλλη προγραμματισμένη συντήρηση για την Τετάρτη 18.07.2018

  μεταξύ 11:00 κ 12:00 το πρωί όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.  Η ομάδα της Gameforge  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!


  Μια άλλη προγραμματισμένη συντήρηση για την Τετάρτη 05.09.2018

  θα ξεκινήσει από τις 11:00 το πρωί όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.  Η ομάδα της Gameforge  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!


  Θα υπάρξει ακόμη μία προγραμματισμένη συντήρηση για την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου,

  θα ξεκινήσει από τις 11:00 το πρωί όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.  Η ομάδα της Gameforge  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!


  Μια άλλη προγραμματισμένη συντήρηση για την Τρίτη 16.10.2018

  θα ξεκινήσει από τις 10:00 το πρωί όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.  Η ομάδα της Gameforge  10802olkt1.png

 • Καλημέρα μονομάχοι!


  Μια άλλη προγραμματισμένη συντήρηση για την Τετάρτη 21.11.2018

  θα ξεκινήσει από τις 11:00 το πρωί όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.  Η ομάδα της Gameforge  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα κοινότητα!  Ακόμη μια συντήρηση Τετάρτη 28.11.2018 από τις 01:30 έως τις 11:00 το πρωί. Σε αυτό το διάστημα δεν θα είναι προσβάσιμοι οι servers και οι διαδικτυακές υπηρεσίες.  Ο λόγος είναι η μετεγκατάσταση του κέντρου δεδομένων μας: είναι πιθανό η συντήρηση να διαρκεί περισσότερο από το συνηθισμένο. Στο μέλλον θα έχουμε πρόσβαση σε καλύτερη τεχνολογία ώστε να σας προσφέρουμε μια ακόμα πιο ομαλή εμπειρία παιχνιδιού.


  Η συντήρηση εκτός από το παιχνίδι θα επηρεάσει το φόρουμ, το σύστημα υποστήριξης κ το τμήμα πληρωμών.  Μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την πορεία των εργασιών εδώ: status.gameforge.com/  Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
  Η ομάδα της Gameforge

  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!


  Μια άλλη προγραμματισμένη συντήρηση για την Τετάρτη 19.12.2018

  θα ξεκινήσει από τις 11:00 το πρωί όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.  Η ομάδα της Gameforge  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!


  Θα υπάρξει ακόμη μία προγραμματισμένη συντήρηση για την επόμενη εβδομάδα, την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου,

  θα ξεκινήσει από τις 11:00 το πρωί όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.  Η ομάδα της Gameforge  10802olkt1.png

 • Καλημέρα μονομάχοι!


  Μια άλλη προγραμματισμένη συντήρηση για την Πέμπτη 21.02.2019

  μεταξύ 11:00 κ 12:00 το πρωί όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα  Η ομάδα της Gameforge  10802olkt1.png

 • Καλημέρα μονομάχοι!


  Μια άλλη προγραμματισμένη συντήρηση για την Πέμπτη 21.03.2019

  μεταξύ 11:00 κ 12:00 το πρωί όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.  Η ομάδα της Gameforge  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  Κατά την διάρκεια της νύχτας από το Σάββατο 30 στην Κυριακή 31 Μαρτίου θα έχουμε συντήρηση στους διακομιστές μας ώστε να προσαρμοστούν στην αλλαγή από την χειμερινή στην θερινή ώρα.


  Η συντήρηση ενδέχεται να προκαλέσει αποσυνδέσεις μεταξύ 01:30 π.μ. CET και 03:00 π.μ. CEST.

  μπορείτε να περιμένετε πιθανές αποσυνδέσεις από το παιχνίδι, αυτές οι αποσυνδέσεις πρέπει να είναι σύντομες και θα συμβούν εντός χρονικού πλαισίου 15-30 λεπτών.  Η ομάδα της Gameforge  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  Μια άλλη προγραμματισμένη συντήρηση για την Τρίτη 16.04.2019

  μεταξύ 11:00 κ 12:00 το πρωί όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.  Η ομάδα της Gameforge  10802olkt1.png

 • Καλημέρα μονομάχοι!


  Θα υπάρξει ακόμη μία προγραμματισμένη συντήρηση για την επόμενη εβδομάδα,την Πέμπτη 16 Μαίου,

  θα ξεκινήσει από τις 11:00 το πρωί όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.


  Η συντήρηση αναβάλλεται για την Πέμπτη 23 Μαίου
  Η ομάδα της Gameforge
  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  Μια άλλη προγραμματισμένη συντήρηση για την Τρίτη 18.06.2019

  μεταξύ 11:00 κ 12:00 το πρωί όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.  Η ομάδα της Gameforge  10802olkt1.png

 • Καλημέρα μονομάχοι!  Μια άλλη προγραμματισμένη συντήρηση για την Πέμπτη 18.07.2019

  μεταξύ 11:00 κ 12:00 το πρωί όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.  Η ομάδα της Gameforge  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  Μια άλλη προγραμματισμένη συντήρηση για την Τρίτη 20.08.2019

  μεταξύ 11:00 κ 12:00 το πρωί όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα  Η ομάδα της Gameforge  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα μονομάχοι!  Μια άλλη προγραμματισμένη συντήρηση για την Πέμπτη 19.09.2019

  μεταξύ 11:00 κ 12:00 το πρωί όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.  Η ομάδα της Gameforge  10802olkt1.png

 • Καλημέρα μονομάχοι!  Μια άλλη προγραμματισμένη συντήρηση για την Πέμπτη 17.10.2019

  μεταξύ 11:00 κ 12:00 το πρωί όπου το παιχνίδι δε θα είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα.  Η ομάδα της Gameforge  10802olkt1.png

 • Καλησπέρα σε όλους!  Την Δευτέρα 28.10.2019 μεταξύ 06:00 (CEST) και ~09:00 [CEST), ενδέχεται να υπάρχουν σύντομες διακοπές δικτύου για όλα τα Browser παιχνίδια.  Η ομάδα της Gameforge  10802olkt1.png