🛠️ Reset/údržba serverov 🛠️

 • Dňa 21.04.2022, v čase medzi 90:0010:00 bude prebiehať špeciálna údržba serverov, treba preto rátať s tým, že v danom čase budú offline, teda nedostupné. Nejde o chybu, takže to netreba hlásiť hernému tímu.

  Nedostupné servery v tomto čase: server 15 a 27.

  Rufus_podpis.png

 • Najbližšia plánovaná údržba serverov sa uskutoční v utorok, 16.08.2022, v čase medzi 10:00 a 11:00. Servery budú reštartované, čo spôsobí krátky výpadok hry, treba s tým preto počítať.

  Rufus_podpis.png

 • Najbližšia plánovaná údržba serverov sa uskutoční v stredu, 21.09.2022, v čase medzi 10:00 a 11:00. Servery budú reštartované, čo spôsobí krátky výpadok hry, treba s tým preto počítať.

  Rufus_podpis.png

 • Najbližšia plánovaná údržba serverov sa uskutoční v stredu, 19.10.2022, v čase medzi 10:00 a 11:00. Servery budú reštartované, čo spôsobí krátky výpadok hry, treba s tým preto počítať.

  Rufus_podpis.png

 • V pondelok, 24.04.2023, medzi 06:0009:00, bude prebiehať údržba siete.

  Počas tohto času môže dochádzať k výpadkom a/alebo odhláseniam z hry.

  Rufus_podpis.png

 • Dňa 23.10.2023, v čase medzi 5:009:00 bude prebiehať špeciálna údržba serverov, treba preto rátať s tým, že v danom čase budú offline, čo sa môže prejavovať ich nedostupnosťou, odhlasovaním z hry alebo spomalením. Nejde o chybu, takže to netreba hlásiť hernému tímu.

  Rufus_podpis.png

 • Najbližšia plánovaná údržba serverov sa uskutoční v stredu, 27.02.2024, v čase medzi 10:00 a 11:30. Servery budú reštartované, čo spôsobí krátky výpadok hry, treba s tým preto počítať.

  Rufus_podpis.png

 • Dňa 06.02.2024, v čase medzi 10:0012:30 bude prebiehať špeciálna údržba serverov, treba preto rátať s tým, že v danom čase budú offline, čo sa môže prejavovať ich nedostupnosťou, odhlasovaním z hry alebo spomalením. Nejde o chybu, takže to netreba hlásiť hernému tímu.


  Údržba sa bude týkať nasledujúcich serverov:

  en301

  en302

  en303

  en51

  fr48

  it41

  pl56

  sk37

  tr53

  tw17

  Rufus_podpis.png