Събития в играта

 • microevent.PNG

  Аве гладиатори!


  Боговете гледат благосклонно на нас! Молитвите ни бяха чути и спечелихме благоволението на Боговете.


  Като признание всички играчи ще бъдат благословени на посочените дати със следните бонуси:  0:00:00 16.06.2024 - 23:59:59 18.06.2024

  • 20% намаление в цените (злато) при алхимика, ковача на брони, битпазара и оръжейния магазин.
  • 50% повече точки за експедиции.

  0:00:00 20.06.2024 - 23:59:59 22.06.2024

  • без загуба на здравина.
  • 20% повече злато от експедиции.

  0:00:00 24.06.2024 - 23:59:59 26.06.2024

  • 50% съкратено време при коване на предмети (и топене)

  0:00:00 28.06.2024 - 23:59:59 30.06.2024

  • +30% шанс да откриете предмет.
  • 25% по-голям успех при коване на предмети.
  • 10% съкратено време за коване на предмети.
  • +10% шанс да намерите ресурс или свитък за коване на предмети.

  Нека победите и славата бъдат с Вас!

  екипът на Gladiatus

  aqjzGOb.png

  ~ There are those among us who are blessed with the power to save what is loved by another, but powerless to use this blessing for love themselves. ~


  Board Admin [ES, FR, EN, US, TW, BG]