📜 Pravidlá hry 📜

 • PRAVIDLÁ HRY:  Nasledujúce pravidlá platia pre všetky herné servery hry Gladiatus.

  Ak si presvedčený o tom, že si trest nezaslúžiš, prosím kontaktuj hernú podporu na http://support.sk.gladiatus.gameforge.com/

  Prosím počítaj s tým, že z dôvodu ochrany osobných údajov sme oprávnení riešiť prípadné požiadavky a sťažnosti, spojené s konkrétnym herným účtom, výhradne s overeným používateľom predmetného účtu.  1. Multiúčty a zdieľanie IP adries

  • Hráč môže hrať na každom serveri ľubovoľný počet účtov. Táto skutočnosť musí byť oznámená použitím zabudovanej hernej funkcie. Táto funkcia musí byť použitá aj v prípade, kedy hráči pristupujú do hry z tej istej lokality/IP-adresy. Multiúčty aj hráči, hrajúci zo zdieľanej IP-adresy automaticky podliehajú obmedzeniam, ktoré nie je dovolené obchádzať ani využitím ostatných hráčov. Akýkoľvek kontakt medzi rôznymi účtami toho istého hráča je zakázaný.


  2. Zdieľanie účtu

  • Zdieľanie účtov a prihlasovacích údajov s inými hráčmi je prísne zakázané.  3. Zneužitie chýb

  • Využívanie a zneužívanie chýb alebo nedostatkov programu je prísne zakázané. Ak hráč objaví chybu, je povinný ju bezodkladne ohlásiť hernej podpore.  4. Nástroje a skripty

  • Využívanie softvérových nástrojov alebo skriptov, s cieľom získať výhody na úkor iných hráčov je zakázané. Toto zahŕňa automatické alebo poloautomatické skripty a nástroje, schopné ovplyvňovať databázu hry alebo generovať herné príkazy.  5. Reálne hrozby

  • Vyjadrenie akýchkoľvek hrozieb iným osobám (hráčom, členom tímu alebo zástupcom Gameforge) je prísne zakázané.  6. Obsah

  V prostredí hry Gladiatus nie je povolený nasledujúci obsah:

  • urážky (toto zahŕňa priame aj skryté narážky v profiloch a, pomenovaniach hráčov alebo spolkov, v správach, novinkách a pod.) a nenáležité správanie sa k ostatným ľuďom
  • politické alebo náboženské stanoviská, pornografia, rasistické alebo extrémistické názory a postrehy akéhokoľvek druhu
  • spam alebo propagácia akýchkoľvek firiem, organizácií alebo webových stránok, nesúvisiacich s Gameforge
  • pre sk.gladiatus.gameforge.com je oficiálnym jazykom slovenčina, každopádne angličtina je všeobecne tolerovaná.
  • vydávanie sa za člena tímu (člena hernej komunity alebo zamestnanca Gameforge) zasielaním nepravdivých informácií alebo vyhrážaním sa iným používateľom je zakázané.  7. Všeobecné obchodné podmienky

  • VOP sú nadradené týmto pravidlám a musia byť dodržiavané.

  Rufus_podpis.png