Събития в играта (декември)

 • XMas_gladiatus_ar_2012_4f33af738c9425f72b6b2a2b5cd1746d.png


  Аве гладиатори!


  Боговете гледат благосклонно на нас! Молитвите ни бяха чути и спечелихме благоволението на Боговете.

  Като признание всички играчи ще бъдат благословени на посочените дати със следните бонуси:


  0:00:00 02.12.2023 - 23:59:59 04.12.2023

  • +10% шанс да откриете предмет.
  • 20% отстъпка за цената в рубини в аукциона.

  0:00:00 07.12.2023 - 23:59:59 09.12.2023

  • 25% по-голям успех при коване на предмети.
  • 20% съкратено време за коване на предмети.

  0:00:00 10.12.2023 - 23:59:59 13.12.2023

  • +15% шанс да намерите ресурс или свитък за коване на предмети.

  0:00:00 16.12.2023 - 23:59:59 17.12.2023

  • без загуба на здравина.
  • 50% повече злато от експедиции.

  0:00:00 20.12.2023 - 23:59:59 23.12.2023

  • 30% повече злато от експедиции.
  • +10% шанс да откриете предмет.

  0:00:00 24.12.2023 - 23:59:59 27.12.2023

  • +30% шанс да откриете предмет.
  • 25% по-голям успех при коване на предмети.
  • 10% съкратено време за коване на предмети.
  • +10% шанс да намерите ресурс или свитък за коване на предмети.


  Нека победите и славата бъдат с Вас!

  екипът на Gladiatus

  aqjzGOb.png

  ~ There are those among us who are blessed with the power to save what is loved by another, but powerless to use this blessing for love themselves. ~


  Board Admin [ES, FR, EN, US, TW, BG]