Събития в играта (ноември)

 • microevent.PNG

  Аве гладиатори!


  Боговете гледат благосклонно на нас! Молитвите ни бяха чути и спечелихме благоволението на Боговете.


  Като признание всички играчи ще бъдат благословени на посочените дати със следните бонуси:  0:00:00 02.11.2023 - 23:59:59 03.11.2023

  • +20% шанс да намерите ресурс или свитък за коване на предмети.

  0:00:00 07.11.2023 - 23:59:59 09.11.2023

  • 30% повече злато от експедиции.
  • +10% шанс да откриете предмет.

  0:00:00 13.11.2023 - 23:59:59 14.11.2023

  • +30% шанс да намерите инструмент за коване.

  0:00:00 15.11.2023 - 23:59:59 18.11.2023

  • +200% повече точки опит на арената.
  • +200% повече точки опит от битки в подземията.
  • +30% повече опит от експедиции

  0:00:00 20.11.2023 - 23:59:59 22.11.2023

  • 50% по-голям успех при коване на предмети.

  0:00:00 23.11.2023 - 23:59:59 26.11.2023

  • 25% по-ниски цени за тренировки.

  0:00:00 28.11.2023 - 23:59:59 30.11.2023

  • 20% намаление в цените (злато) при алхимика, ковача на брони, битпазара и оръжейния магазин.
  • +150% повече точки опит на арената.

  Нека победите и славата бъдат с Вас!

  екипът на Gladiatus

  aqjzGOb.png

  ~ There are those among us who are blessed with the power to save what is loved by another, but powerless to use this blessing for love themselves. ~


  Board Admin [ES, FR, EN, US, TW, BG]