🔔 Обновявания на играта

 • На 8.12.2022 ще настъпи обновяване към версия 4.5.1.

  Версията включва няколко промени за подобрена производителност на играта.

 • Днес,14.12.2022 играта ще премине към версия 4.5.2.

  Версията ще поправи проблем с залагане на аукциона в някои случаи. Обновяването е насрочено за 15 часа.

 • На 31.01.2023 ще настъпи обновяване към версия 4.6.0

  Версията включва няколко промени за подобрена производителност на играта.

  aqjzGOb.png

  ~ There are those among us who are blessed with the power to save what is loved by another, but powerless to use this blessing for love themselves. ~


  Board Admin [ES, FR, EN, US, TW, BG]